Det Trondheims-baserte IT-konsulentselskapet Kantega har fått Fiskeridirektoratet på kroken, og skal nå utvikle ny tilsynsløsning, inkludert iPad-applikasjon og et webbasert saksbehandlingssystem.
– Løsningen skal bidra til en mer bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring gjennom at tilsyn og kontroll gjennomføres mest mulig effektivt og treffsikkert. Løsningens store samfunnsnytte skaper ekstra engasjement hos oss, sier Marit Collin, adm. dir i Kantega.
Leveransen har en verdi på over 20 millioner kroner, melder digi.no.

Prosjektperioden anslås å strekke seg over halvannet år.

Største i selskapets historie

Kantega opplyser at dette er det største enkeltprosjektet i selskapets historie, som strekker seg tilbake til etableringen tidlig på 2000-tallet.

I fjor omsatte virksomheten for 100 millioner kroner. Selskapet har rundt hundre ansatte, som alle er likeverdige aksjonærer.

Den nye løsningen vil samle all informasjon fra underliggende registre, slik at medarbeidere i Fiskeridirektoratet ikke må gå inn i mange systemer før de reiser ut på tilsyn. Under tilsyn brukes en iPad-applikasjon til å registerere og dokumentere funn. Dette brukes som et underlag for videre salsbehandling og eventuelle reaksjoner:

Image with visual paralax effect

– Fiskeridirektoratet har svært kompetente medarbeidere. Vi vil at de skal bruke kompetansen sin mest mulig effektivt til å avdekke regelbrudd og veilede næringen. Den nye tilsynsløsningen vil bidra til dette og til bedre likebehandling. Vi har store forventninger til prosjektet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Jørund Leknes i Kantega forteller at gjenbruk av kode er med på å gjøre dem konkurransedyktige. Fiskeridirektoratet får eierskap til koden. Det åpner for at andre offentlige etater kan ta i bruk løsningen som nå utvikles.

– De har fulle muligheter til å dele videre med andre hvis de ønsker det. Vi er ikke en leverandør som lever av å utvikle enkeltprodukter vi selger videre, men tror veldig på deling og gjenbruk, sier Leknes.

Image with visual paralax effect

Store foto: Fiskeridirektoratet