– Nå er det vanskelig å se hvor veksten skal komme fra

Nyheter: I Italia, på lik linje med en del andre land i Europa, er det for tiden en såkalt teknokrat-regjering som sitter med makten. Det vil si en regjering som ikke er valgt av folket i tradisjonell forstand, og som dermed i mindre grad har politiske ambisjoner.

Slike løsninger kan fungere bra i perioder hvor store innstramninger skal foretas og valgte regjeringer ikke ville hatt nødvendig vilje og evne til å tvinge igjennom slike endringer. Den italienske statsministeren, Mario Monti, har etter våre vurderinger gjort en glimrende jobb i den tiden han har vært med makten, men det ser nå ut til å være over.

Silvio Berlusconi annonserte før helga at han dro tilbake sin støtte til Monti, og Monti annonserte at han ville gå av etter at budsjettet for 2013 er vedtatt, noe som er ventet før jul. Berlusconi har pr. i dag ikke veldig mye støtte i folket, men uavhengig av utfallet av en valgkamp vil risikoen øke.

En valgt regjering vil trolig bli fristet til å unngå tunge innstramninger som kan gi effekt langt fram i tid, og heller gå for kortsiktige politiske gevinster.

Nyheter som kan påvirke markedet denne uka:

1. Kinesisk datapakke

Natt til tirsdag kommer månedens mest omfattende datapakke fra Kina. Den omfatter industriproduksjon, investeringer, detaljhandel, handelstall og konsumpriser. Den kinesiske veksten bremset ganske kraftig opp i de første kvartalene i år, men synes nå å være over det verste, og veksten i både investeringene og industriproduksjonen har tatt seg de siste månedene etter at årsveksten bunnet ut rundt september i år. Vendepunktet har til en stor grad vært myndighetsstyrt, og myndighetenes vilje til å stimulere synes å være stor. Nok en måned med økende vekst vil vi regne som svært positivt.

2. Europeisk industriproduksjon

Den europeiske industriproduksjonen har holdt seg ganske greit utover året, men det blir stadig mer synlig at pilene peker nedover. Etter et stort fall, og jevnt over svært svake tall i september, har Tyskland levert sine tall for oktober allerede. Tallene viser et akselererende fall, og en nedgang på 2,6 prosent. Selv Tyskland har nå en lavere industriproduksjon enn for ett år siden, og det samme gjelder de andre 3 store EMU-landene. Lav vekst internasjonalt og liten innenlandsk etterspørsel gjør det vanskelig å se hvor veksten skal komme fra med det første.

3. Norsk inflasjon

Den norske inflasjonen har holdt seg gjenstridig lav, og har lenge vært et viktig argument for at Norges Bank kan holde styringrenten så lav som de har gjort. Denne uken kommer inflasjonen for november, og vi forventer fortsatt lav inflasjon. Det er dog grunn til å forvente at inflasjonen kan dra seg til noe. Noe skyldes baseffekter fra i fjor og noen komponenter har vi kontroll på allerede. Strømprisene stiger og mat og klær vil trolig også stramme seg til noe…

Forrige ukes viktigste nyheter:

1. Det amerikanske arbeidsmarkedet bedres.

Arbeidsmarkedsrapporten så veldig sterk ut ved første øyekast, og selv om det var en del å henge seg opp i var den ikke så ille ved andre heller.

Sysselsettingen steg med 146’ i november, mot forventninger på 93’, og ledighetsraten falt til 7,7 prosent fra 7,9 prosent i oktober. Det var på forhånd forventet at stormen Sandy ville påvirke tallene en del, men denne effekten synes tilsynelatende å ha uteblitt. De negative elementene i rapporten er i hovedsak nedjustering av historiske tall, og da viser det seg i første rekke at den offentlige sysselsettingen var svakere enn ventet i september og oktober. I tillegg er hovedforklaringen på nedgangen i ledigheten fallende arbeidsstyrke, ikke økende sysselsetting.

2. PMI stiger globalt

Oppsummeringen av de globale PMI-tallene for november viser en ganske kraftig stigning, og den sterkeste målingen siden mars i år. PMI tilsvarer omtrent en BNP-vekst på 3,5 prosent på global basis, noe som er sterkere enn estimatene fra både IMF og OECD. Uten å ta stilling til hvem som er mest å stole på er det klart at dette er en positiv overraskelse, og at den verste oppbremsingen fra i sommer nå synes å være over. Geografisk var det bedring i de fleste land og regioner, med USA som ganske overraskende kom med negativt fortegn. Uansett indikeres det ikke bra vekst, men kun mindre ille.

3. Europeisk detaljhandel faller

I forrige uke kom det svært skuffende og svake detaljhandelstall fra EMU i oktober. Den tyske detaljhandelen har aldri vært veldig sterk, men nå framstår den som veldig svak. Årsendringene er nå på et fall på hele 3,6 prosent, og fallet fra september til oktober var på 1,2 prosent.

Oppsummert så faller stadig flere brikker feil vei for det europeiske næringslivet, og det er lite sannsynlig at det blir mulig å eksportere seg ut av problemene (I alle fall på kort sikt).