Nå skal private krefter få prøve seg i utskjelte BOA

Nyheter: Kvaliteten på tjenestene i BOA har fått massiv kritikk i årevis, og økonomien er skakkjørt med store overforbruk og sprengte budsjetter. Nå skal private krefter få prøve seg i et privat prøveprosjekt.

Utprøvingen blir et  «avgrenset prøveprosjekt» hvis det nye byrådet får det som de vil:

– Det er ikke bestemt hvilken BOA-enhet som skal settes til en privat aktør. Det er en del av en større omstilling av Boa. Nå skal vi høste erfaringer med privat-offentlig samarbeid, sier byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge, en kommentar til den nye yrådserklæringen til Høyre, Venstre og MDG, til adressa.no 

Fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Det jobbes også med å få gjennomført fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 

«Fritt brukervalg» innebærer at  brukere av hjemmetjenester selv kan velge hvilken leverandør de ønsker å benytte seg av for å få de nødvendige tjenestene. Kommunen gir ofte brukerne en viss sum penger eller en tjenestekupong som dekker kostnadene for hjemmetjenestene. Brukeren kan deretter bruke dette til å betale den valgte leverandøren. Kommunen er ansvarlig for å godkjenne og kvalitetssikre leverandørene som deltar i ordningen.

Partiene lovte allerede i fjor å innføre fritt brukervalg i hjemmetjenestene i Trondheim.

På bordet ligger en plan for nye Heimdal helse- og velferdssenter. Det skal skal utbygges og drives av en ideell aktør.