Utleiere av elsykler kalt inn på teppet til ministeren

Nyheter: Folk slenger fra seg elsparkesykler midt på fortauet der folk skal gå. Det må utleierne rydde opp i, mener samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Elsparkesyklene gir et etterspurt tilbud til veldig mange forbrukere, noe jeg i utgangspunktet synes er bra, sier Dale til NTB. Men det er altså negative konsekvenser av det nye framkomstmiddelet, vedgår han.

Ikke alle som bruker elsparkesykler, følger trafikkreglene. De kjører i stor fart innimellom fotgjengere og er til fare både for seg selv og andre. Og mange setter fra seg sykkelen midt på fortauet, i stedet for å parkere dem ute av veien for folk flest.

Mandag innkalte Dale utleierne for å be dem rydde opp.

– Vi har regler for elsparkesykkel på samme måte som for sykkel. Men parkeringen har vi ikke noen veldig god regulering på, vedgår han.

– Vi håper vi skal få til en frivillig, god nok ordning mellom aktørene og kommunen, sier han, uten at han vil foreslå noen løsning.

Kan bli kommunal regulering

Hvis ikke bransjen ordner opp selv, vil Dale vurdere å gi kommunen større muligheter til å lage regler for parkering og soner der elsparkesyklene må kjøre saktere. Utleierne har ved hjelp av GPS-teknologi mulighet til å sette ned farten på syklene i enkelte områder.

Lovlig maksfart for elsparkesykler er 20 kilometer i timen.

Dale forteller at kommunene ikke har mulighet til å nekte selskaper å starte sparkesykkelutleie hvor de vil. Det er altså ikke mulig for politikerne i byene å begrense omfanget av elsykkelutleie der, selv om sentrum fylles opp av de små kjøretøyene.

– Men de har anledning til å begrense bruken av kommunens areal, som vi har sett at Trondheim har gjort, poengterer Dale.

Dersom kommunen setter ned foten, må i så fall utleierne skaffe seg tilgang til private områder for å parkere syklene.

Ønsker lokal regulering

Zvipp-gründer Andreas Strømsheim-Aamodt mener et av problemene er at det er blitt altfor mange elsparkesykler noen steder.

– Når du har sju utleiere, og alle skal ha sykkelen sin tilgjengelig på hvert gatehjørne, da blir det veldig mange sykler, sier han til NTB.

Han mener kommunene må få mulighet til å regulere bransjen lokalt og viser til Zvipps erfaringer fra Drammen og Molde. Der har de hatt tett kontakt med kommunen, ifølge Strømsheim-Aamodt.

Han er også åpen for å ha faste parkeringsplasser i områdene hvor det er mest folk, for eksempel i sentrum.

Men Lars-Christian Grødem-Olsen, som er daglig leder for konkurrenten Tier i Oslo, er uenig.

– Det tar jo bort noe av samfunnsnytten med elsparkesykler, at du kan komme deg fra der du faktisk er, til dit du vil reise. Vi håper at vi slipper å få en sånn løsning, sier han.

– Her kommer vi med et transporttilbud som du ikke engang trenger å subsidiere, da syns vi det er best å finne løsninger for å få fri flyt, mener han.

Fakta om regler for elsparkesykler

De som kjører elsparkesykkel må følge samme trafikkregler som syklende.

* Bruk av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er bare tillatt når gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder for gående. Det er ikke lov å kjøre på fortau når det er mange gående der.

* Elsparkesyklister må holde god avstand når de passerer gående og må da holde seg i tilnærmet gangfart.

* De som kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfelt må følge reglene for vikeplikt, blant annet vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre og for motgående kjøretøy når de svinger til venstre. Elsparkesykler har vikeplikt for gående i gangfelt. De som kjører elsparkesykkel, har vikeplikt for annen trafikk når den krysser eller svinger inn på en annen vei.

* Det er ikke påbudt med hjelm, men Statens vegvesen oppfordrer til å bruke dette

* Det er ikke lov å kjøre elsparkesykler i over 20 kilometer i timen (grensen er noe lavere enn for elsykler) I sommer ble det klart at flere butikker solgte elsparkesykler med en toppfart over dette. De som har kjøpt slike sykler, må passe på at de holder seg innenfor fartsgrensen.

Kilde: Statens vegvesen.