– Unge ansatte er arrogante, bortskjemte, kravstore og late

Nyheter: Og som det ikke var nok: - De har alt for høye tanker om seg selv

Men trøndersk «generasjon Y» er landets mest ydmyke, ifølge fersk undersøkelse.
– «Generasjon Y» ( født mellom 1978 og 1990) har for lengst fått rykte på seg for å være illojale mot arbeidsgivere. De motiveres av lønn og ønske om større balanse mellom jobb og fritid. De har god råd og har blitt fortalt av sine foreldre at de har uendelige muligheter og at selvrealisering er viktig. Og at det er lett å få seg jobb, kommenterer Stein Andre Haugerud, direktør i Proffice Norge.

En arbeidsmarkedsanalyse gjennomført av Proffice gjør et dypdykk i unges holdninger til arbeidslivet, både fra lederes og ansattes perspektiver. Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons Analyse AS, på oppdrag for Proffice, i oktober 2012. 1374 ledere og 1000 arbeidstakere uten lederstilling deltok.

Så hva mener egentlig norske ledere om sine yngste arbeidstakere? Møter de arbeidslivet med arroganse, høye krav og påsydde puter under armene, eller er de ydmyke for alt de ikke kan og takknemlige for å ha fått en jobb?

Unormalt høye forventninger

Mange har unormalt høye forventninger til arbeidsoppgaver, lønn og andre vilkår, ifølge Haugerud:

– Dette gjelder særlig unge som skal ut i arbeidslivet for første gang. Mange kvier seg dessuten for å ta jobber der de risikerer å bli ”møkkete under neglene”. Motivasjonen for å skaffe seg en jobb handler ikke om liv eller død, slik det gjør for mange i land med høy ledighet og et langt dårligere velferdssystem enn det vi har her i Norge.

Dårlig arbeidsmoral

I undersøkelsen ble ledere, som har ansatte under 30 år i sin bedrift, spurt hva de synes om denne gruppens arbeidsmoral.

Hele 41 prosent mener at unge har dårligere arbeidsmoral enn øvrige ansatte, kun seks prosent mener de har bedre. Noe overraskende er det kanskje også at unge ledere (49 prosent) i større grad enn eldre ledere (35 prosent) hevder at de unges arbeidsmoral er dårlig.

Tallene står i sterk kontrast til hva unge ansatte selv mener.

Hele 1 av 2 unge arbeidstakere mellom 16–24 år mener at deres arbeidsmoral er bedre enn øvrige kollegers. I aldersgruppen 25–34 år mener 40 prosent det samme.

– For høye tanker om seg selv
Hele 37 prosent av lederne i undersøkelsen mener at unge ansatte er for selvsikre og har for høye tanker om seg selv. Det er flere ledere i privat sektor (40 prosent) enn i offentlig (32 prosent) som mener dette.

Unge ansatte innen handel kommer dårligst ut, der over halvparten av lederne mener at unge har for høye tanker om seg selv. Innen bank, finans og forsikring mener 45 prosent det samme. Det er kun fire prosent av lederne som mener at unge ansatte er usikre og har dårlig selvtillit.

– Vi har fått en ny type ansatte som er mer opptatt av verdier og samfunnsansvar. Unge arbeidstakere i dag stiller store krav til lederne, er ambisiøse og har ofte høyere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til bedriften. Ledere må lære den nye generasjonen å kjenne. Tilrettelegging for selvstendig arbeid og utviklingsmuligheter blir viktig.

– Samtidig kan det godt være at en del nyutdannede kan jekke seg ned noen hakk og lytte til sine eldre kolleger før de erobrer verden, sier Stein André Haugerud, direktør i Proffice.

1 av 5 ledere mener også at unge ansatte er arrogante med urealistiske krav og forventninger til arbeidsgiver. 1 av 10 ledere mener de unge er late og bortskjemte.

Unge trøndere mest ydmyke

I Akershus og på Nordvestlandet mener hele 43 prosent av lederne at unge ansatte har for høye tanker om seg selv.

I Trøndelag er det kun 25 prosent som mener det samme. Her svarer hele 72 prosent at de synes unge arbeidstakere har god selvtillit, men likevel er ydmyke for det de ikke kan.

Drives av høy lønn og karrierestigning

På spørsmål om hva de opplever som viktig for unge ansatte svarer 43 prosent av lederne høy lønn, mens 28 prosent svarer korte arbeidsdager/mye fritid. Tallene samsvarer i stor grad med de unge ansattes svar på samme spørsmål. Jevnt over er unge mer opptatt av høy lønn, mulighet for karrierehopp, korte arbeidsdager og bonus enn gjennomsnittet og sine eldre kolleger.

Likevel, det som viser seg å være viktigst for unge ansatte er indre motivasjon og givende arbeidsoppgaver, som hele 60 prosent svarer i undersøkelsen. 49 prosent av lederne tror dette er det viktigste for unge medarbeidere.

Høy lønn viktigst i olje- og gassbransjen

Proffice-undersøkelsen avdekker også at ulike faktorer er viktige for unge ansatte i ulike bransjer.

Innen olje- og gassbransjen svarer hele 62 prosent av lederne at de opplever høy lønn som viktigst for sine unge medarbeidere. Kun 26 prosent av lederne innen undervisning og kunnskapsformidling opplever det samme. Korte arbeidsdager og mye fritid oppleves som viktigst for de unge innen handels- og serviceyrker, ifølge 45 prosent av lederne innen disse bransjene.

Kun 19 prosent av lederne innen olje og gass oppfatter korte arbeidsdager og fritid som viktig for sine unge medarbeidere.

Mer positive til nyutdannede i det offentlige

Ledere i offentlig sektor er gjennomgående mer positive til nyutdannede enn ledere i privat sektor. etydelig flere ledere i privat sektor (23 prosent) enn i offentlig (15 prosent) hevder at nyansatte er arrogante og har urealistiske krav og forventninger.

Det er også tre ganger så mange i privat sektor som mener at nyutdannede er late og bortskjemte.

Sjokk å møte arbeidslivet

Undersøkelsen viser også at 94 prosent av norske ledere mener at foreldrenes holdninger i hjemmet er svært viktig for hvordan barna deres blir og hvilke holdninger de tar med seg inn i arbeidslivet.

90 prosent mener mange unge ikke er godt nok forberedt på arbeidslivets forventninger og krav, og dermed får sjokk.

– Det er delte meninger om hvorvidt dagens unge med rette kan kalles ”curlinggenerasjonen”eller ”glasurgenerasjonen”, eller om dette er en myte. Men at en del unge i dag ser med letthet på arbeidslivet og innbiller seg at de når som helst kan få seg en jobb, eller at mor og far stiller opp økonomisk om det skjærer seg, eksisterer nok i større grad i dag enn tidligere, sier Haugerud.