Undersøkelse: Stadig flere tror ikke at helsevesenet klarer seg uten private aktører

Nyheter: Stadig flere nordmenn tror ikke at helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov uten hjelp fra private aktører, ifølge en undersøkelse.

Greit med private

Undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Geneo, viser at 78 prosent av de spurte mener det er greit at private helseaktører leverer offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester i Norge.

Tviler

I tillegg svarer 58 prosent at de tviler på at det offentlige helsevesenet vil være stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra det private. Det er en økning på 12 prosentpoeng siden undersøkelsen ble gjort i 2020, og er ifølge Kantar en rekordstor andel.

– Jeg er sikker på at befolkningen har helt rett her. Det offentlige har aldri, og vil heller aldri i fremtiden, klare seg uten private aktører, sier bransjedirektør for helse og velferd Torbjørn Furulund i NHO Geneo.

– Vårt velferdssamfunn er bygget på samarbeid mellom offentlig og privat sektor, også innen helse- og omsorgstjenester. Denne velferdsmiksen må vi sørge for å videreutvikle og forbedre for å unngå et todelt helsevesen, sier han.