Gråkallen skjemmes av ildspåsettelse, knuste ruter og søppel

Nyheter: Det gamle skianlegget på Gråkallen er en skam, mener turgåere. Gråkallen Skipark AS ønsker å rydde opp, men venter på klarsignal fra Fylkesmannen.

Et lite steinkast fra Skistua ligger det gamle gråkallrennet som fram til midten av 50-årene var en av de viktigste arenaene for skisport i Midt Norge. Det siste hopprennet ble arrangert i 1985.

Etter det har det gamle anlegget forfalt, og nå er forholdene direkte ille ifølge turgåere:

-Unger løper gjerne foran for å utforske. Om de uten tilsyn får boltre seg blant glasskår og tomme vinflasker kan det fort gå galt. At det skal se slik ut ved et av byens mest populære turområder er en skam, forteller en eldre turgåer som ofte benytter seg av området.

Ved den gamle dommertribunen er det sågar forsøkt å tenne på hele bygget.

– Her har noen forsøkt å tenne på et bål på selve terrassen. Galskap, fastslår et ungt par som har tatt en rast i den bratte bakken opp mot Gråkallkuppelen.

Gråkallen Skipark ønsker å rydde opp

Den gamle dommertribunen ved Freestylehoppet i Gråkallbakken, samt dommerbua i bunnen av freestyle-kulebakken, er begge bygget av Trondheim Freestyleklubb.

-Dessverre gikk klubben konkurs for ca 15 år siden og ingen har påtatt seg ansvaret med å fjerne disse raserte byggene, opplyser Ingard August Hynne i Freidig hovedklubb og medlem av prosjekteringsgruppa for Gråkallen Vinterpark , i en Facebook-kommentar til trondheim24.no

Klubben er tungt involvert i planene om et nytt skianlegg på Gråkallen (Gråkallen VinterparkAS).

– Gråkallen Vinterpark AS har imidlertid sagt seg villig til å rydde opp og beplante området ved Vintervannskleiva og Freestylebakken i samband med at alpinanlegget planlegges flyttet til LitjGråkallen/Nordrenna. Dette har bystyret gått med på, og gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet om å bygge gang- og sykkelvei langs Fjellseterveien. Denne dispensasjonen er anket inn til Fylkesmannen av Naturvernforbundet for «lovlighetskontroll», og en avgjørelse derfra er ventet i høst.

– Rådmannen er enig med bystyreflertallet, og har nå godkjent reguleringsplanen uten gang- og sykkelvei. Forhåpentligvis kan byggearbeidene starte neste år, og Vinterparken vil da fjerne de to omtalte raserte byggene, samt det gamle Gråkalltrekket og flomlysene, skriver Hynne i FB-kommentaren.