Politiet valgte selv å anmelde episoden og saken er fortsatt under etterforskning.

Hendelsen ble omtalt i media rett før jul, men på det tidspunkt ville ikke politiet si annet enn at eleven som er over 18 år skal ha sagt noe «svært upassende» som skapte frykt.

– Vi etterforsker fortsatt forholdet. Politiet valgte selv å anmelde episoden. Anmeldelsen gjelder fortsatt, og etterforskningen er dermed ikke avsluttet. Når det gjelder konklusjoner, og hvorvidt saken blir henlagt, så er det for tidlig å si. Det er opp til påtalejuristen å avgjøre utfallet, sier politioverbetjent Jan Erik Mihle ved forebyggende avdeling i Trøndelag politidistrikt i Trondheim, til Trondheim24.

– Med den usikkerhet og utrygghet som samfunnet og verden er preget av, må vi i politiet ta slike hendelser og meldinger på alvor, sier Jan Erik Mihle ved forebyggende avdeling i Trøndelag politidistrikt (foto: Jan Vestre/bydelsnytt.no).

Kan rammes av Straffeloven

Uten at politiet eller påtalemakten har trukket endelige slutninger i saken, og før det er gjort en samlet vurdering, er det klart at hendelsen på Strinda VGS kan rammes av den nye straffelovens kapittel 24, paragraf 9.

Den omhandler vern av personlig frihet og fred, og kan anvendes i tilfeller av hensynsløs adferd.

– Noen medelever, men ikke hele klassen til eleven, skal ha blitt kjent med hva som skjedde, sier Mihle. Det svirret i etterkant av episoden en del rykter, blant både lærere, medelever og foreldre, forteller Mihle.

– Vår beredskapsplan fungerte

Rektor Trond Hofstad ved Strinda VGS viser til politiets arbeid med saken, og deres eventuelle konklusjoner når det gjelder avslutning av forholdet.

– Det viste seg å være falsk alarm, ut fra skolens egne undersøkelser, sier rektor Hofstad, som konkluderer med at det ikke er avdekket noe som skulle tilsi at epsioden representerte eller innebærer en vedvarende og reell trussel.

– Standpunktet baserer jeg altså på det som er fremkommet gjennom skolens eget arbeid med saken. Vår ordinære beredskapsplan fungerte som den skulle, og det er heller ikke i ettertid iverksatt ekstra sikkerhetstiltak. Eleven har forklart at dette fra hans side bare var ment som tull og tøys og en spøk, en dårlig riktignok, og politiet har fått den samme tilbakemeldingen, sier Hofstad, og fastslår at saken fra skolens side er avklart, oppklart og avsluttet.

– Reagerte med frykt og uro

Men Hofstad bekrefter at både elever, foreldre og andre som fikk kjennskap til saken reagerte med frykt og uro.

Han bekrefter også at foreldre har henvendt seg og ment at skolens reaksjon mot eleven – tre dagers utvisning fra skolen – ble sett på som for mild.

– Men jeg kan forsikre at vi med en gang gikk ut med med grundig informasjon om det inntrufne, til alle foreldre ved skolen, og både skriftlig og muntlig, sier Hofstad.

Må ta slike hendelser på alvor

– Rektor ved skolen oppsummerer det som skjedde som «falsk alarm»?

– Fra politiets side gikk vi høyt ut, og tok raskt kontroll på situasjonen. Dermed fikk vi god kontakt med de enkelte personene og miljøene. Med den usikkerhet og utrygghet som samfunnet og verden er preget av, må vi i politiet ta slike hendelser og meldinger på alvor. Det gjør vi da også. Fra forebyggende avdeling og under politiets undersøkelser og etterforskning har vi etter at meldingen løp inn til oss, fulgt opp med tett kontakt med skolen, med eleven selv, med foreldre som har sine ungdommer der, og andre impliserte.

Tok beslag i datautstyr

Politiet har tatt beslag i alt aktuelt datautstyr som eventuelt kan knyttes til det som skjedde.

– Gjennomgangen av maskinparken pågår fortsatt, og utstyret er ikke fullt ut analysert, uten at vi hittil har funnet noe eller spor av noe som indikerer at elevens utsagn er eller var uttrykk for noe mer enn enn ungdommelig, dum, ubetenksom og lite veloverveid handling.

Men, som Mihle påpeker, slike utsagn ville «for 10 år siden» knapt ført til at «noen løftet en finger».

– Nå er det alt annet enn rom for denne typen utsagn og uttalelser.

– I dette tilfellet har vi i ettertid sett en positiv utvikling hos eleven det gjelder, og i miljøet rundt ham, framholder og understreker Mihle, som ikke ønsker å si mer om eleven enn at han er fylt 18 år, er myndig, og at det derfor ikke har vært en selvfølge å blande inn hans foreldre.

Mihle ønsker ikke å si noe mer om guttens bakgrunn og opphav, heller ikke noe om etnisk opprinnelse.

– Vi lever alle med større utrygghet

– Vi lever med større utrygghet, alle sammen, den er blitt en del av samfunnet.

Det sier overbetjent Jan Erik Mihle i forebyggende avdeling ved Trøndelag politidistrikt.

– En følge av det er at politiet stadig får meldinger. Ikke så mange i året – men flere enn før, fra folk som bekymrer seg, er urolige, eller på andre måter reagerer på det de hører og ser. Vi gjennomfører ganske ofte bekymringssamtaler, enten på eget eller andres initiativ.. Det behøver ikke bety at sakene ender med anmeldelse, men løses uten at det blir noe mer ut av det, sier Mihle.

Forebyggende avdeling i politiet i Trondheim består av en gruppe på åtte tjenestefolk/personer med god erfaring med å gå inn i skole – og ungdomsmiljøene. Her snakker de om språkbruk og om hvor grensene går.

Budskapet er at sladder, rykter og uvettig bruk sosiale medier kan ende med frykt, aggresjon, og straffbare handlinger.

Mihles inntrykk er at skole- og ungdomsmiljøene i Trondheim jevnt over ikke er blitt hardere og tøffere de siste årene.

– Men også ungdom følger med i nyhetsbildet om skoleskyting og terror, og ellers på hva som skjer. Mye av det vi får inn til politiet dreier seg om ungdom som søker oppmerksomhet, vil hevde seg i sine miljøer og bli lagt merke til.

Det er – slik Mihle ser det – ingen spesielle skoler eller noen spesiell del av byen som utmerker seg med uheldige episoder fremfor andre.

– Vår oppgave er å luke ut overtramp, og ta sakene ved rota, fastslår Mihle.