– Truet med å bombe NAV på Lerkendal

Nyheter: Nå er han tiltalt og må møte i retten.

Mannen som er i tidlig 50-årene er nå satt under under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett for overtredelse av Straffeloven § 155 som omhandler ved «trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette».

«Bombe ned bygget»

Den alvorlige trusselen skal ha blitt fremsatt  onsdag 2. oktober 2019 i en telefonsamtale med saksbehandleren, og ifølge tiltalen sa han at  han ville ringe tilbake daglig og mase om søknaden sin, at han ville komme å «bombe ned bygget» og «bare vent å se» eller lignende.

Dette for å påvirke behandlingen av søknaden sin, ifølge tiltalen.