Trondheimsfirma dømt for uopprettelige skader på middelalderkirke

Nyheter: Middelalderkirken i Tingvoll i Møre og Romsdal ble påført skader under restaureringen i fjor sommer. Nå er selskapet KulturminneCompagniet dømt i saken.

Økokrim tiltalte firmaet for å ha brukt feil metoder under restaureringsarbeidet i juni 2016 etter en anmeldelse fra Riksantikvaren. Kvaderstein i marmor på kirkens hjørner, rundt vinduer og dørportal, og byggesteiner i veggene, ble skadd og ødelagt, opplyser Riksantikvaren. Kirken ble bygget på 1100-tallet, trolig rundt 1170 og årene etter.

Mandag ble selskapet idømt en bot på 400.000 kroner for brudd på kulturminneloven. Boten er i samsvar med Økokrims påstand i Nordmøre tingrett. Rettssaken gikk i september.

Uopprettelige skader

– Tingvoll kirke er blant de best bevarte av landets bevarte murkirker fra middelalderen. Skadene som er påført kirken av KulturminneCompagniet, er betydelige og uopprettelige, sier riksantikvar Jørn Holme.

Ifølge Økokrim førte språkproblemer og manglende instruksjoner og kontroll til at marmorstein fikk irreversible skader etter bruk av betongsliper. Nordmøre tingrett betegner det som «en alvorlig svikt hos en profesjonell aktør».

– Vi hadde fullstendig kollaps i byggestedsledelse en dag. Da skjedde det som ikke skulle ha skjedd. Vi tar det hele og fulle ansvaret, sa sivilingeniør og daglig leder i KulturminneCompagniet, Bård Strømgren, til Adresseavisen i september i fjor.

Tydelig signal

Retten skriver at selv om det er snakk om et uaktsomt lovbrudd, så er de allmennpreventive hensyn framtredende. Formildende for entreprenørfirmaet er imidlertid konsekvensene saken har hatt og kan få, og ikke minst selskapets erkjennelse av straffansvar fra første politiavhør.

– Jeg ser på dommen som et tydelig signal til andre entreprenører om at man må være grundig når man utfører arbeid på kulturminner, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim til NRK.