Historiske Tukthuset har fått nye eiere. Nå er en svært spesiell boenhet lagt ut på markedet.

Trondheim24 kunne i slutten av juni melde at Entra har solgt  Tukthuset for en ukjent sum til nye eiere som har omfattende planer for den historiske bygningen.

Image with visual paralax effect

Nå har de nye eierne, Øystein Ekroll og Trygve Bragstad, lagt ut det som må sies å være et sjeldent utleieobjekt: Et 1700-talls «rekkehus» med tre soverom og hage – midt i Trondheim sentrum.

Begge deler en sterk felles interesse for gamle hus og byhistorie. Ekroll er til daglig forsker og arkeolog og ansatt ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Bragstad har hatt mange ulike roller i trøndersk politikk og næringsliv og er i dag avdelingsleder for kommunikasjon i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Mesanin

Huset har også en såkalt mesanin, som er en lav mellometasje som er lagt mellom to andre i form av en slags balkong

Huset som leies ut er en del av Tukthuset som er landet eldste institusjonsbygg og ligger ved Kongens gate 85 på Kalvskinnet i Trondheim.

Det gule trebygget er fredet som et viktig sosialhistorisk minnesmerke og har de siste årene blitt forvaltet av Entra eiendom. 8. mai i år fikk huset nye eiere.

Image with visual paralax effect

Fakta om Tukthuset i Trondheim

Huset ble bygget i perioden 1733–1788 og var opprinnelig reist som oppdragelsesanstalt for såkalte «løse individer». Helt frem til 1971 fungerte bygningen som fengsel og arbeidsanstalt. Fra 1737 til 1830 var det kurstue her for syfilis-pasienter og soldater.

Bygget ble modernisert i 1974 og består i dag av tre fløyer i tre etasjer fordelt på 1013 kvadratmeter.

Utover 1970- og 1980-tallet var bygningen leid ut til både Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen før Politiet i Trondheim tok over som leietaker i 1994.

Tukthuset er fredet etter forskrift som et viktig sosialhistorisk minnesmerke og har de siste årene blitt forvaltet gjennom Entra eiendom.

Fra 8. mai i år er huset i eie av det nye selskapet Tukthuset Trondheim AS.