For åtte måneder siden slapp mannen tiltale for voldtekt av barn: Nå er han pågrepet på nytt

Nyheter: Mannen i 30-årene ble varetektsfengslet i to uker i Trøndelag tingrett.

Mannen i 30-årene er siktet for brudd på straffelovens paragraf 311 og  politiet etterforsker nå om siktede har delt fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. I tillegg er han siktet for brudd på straffelovens paragraf 305 – seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16 år. Dette forholdet skal ha skjedd over internett, skriver Adressa (BAK BETALINGSMUR).

Digitalt

– Det er tatt beslag i flere enheter og bevisene i saken antas primært å være digitale. Innholdet i databærerne må sikres og gjennomgås. Det er særlig viktig at flyktige data sikres uten at siktede kan intervenere gjennom fjernsletting av data på nettkonti eller data lagret i sky. Det er i tillegg innhentet opplysninger fra Vipps, som må sammenholdes med resultatet fra den digitale sikringen, skriver retten i kjennelsen.

Mannens forsvarer, advokat Elisabeth Aae, opplyser til avisen at klienten nekter straffskyld.

Mannen ble så sent som i juli i fjor ble ilagt en påtaleunnlatelse for blant annet overtredelse av straffeloven paragraf 299 – voldtekt av barn under 14 år.

En påtaleunnlatelse er en straffereaksjon hvor påtalemyndigheten anser at vilkårene for straffskyld er oppfylt, men hvor det likevel ikke tas ut tiltale på grunn av en konkret vurdering, skriver Adressa.

Mannen var siktet for å ha fått en tenåringsgutt til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv over FaceTime mot betaling – noe som i straffeloven defineres som voldtekt av barn under 14 år.

I sin avgjørelse om påtaleunnlatelse fra i fjor har Schjetne vektlagt at forholdet i siktelsen er nærmere fire år gammelt. Han viser også til en rettspsykiatrisk erklæring om mannen, som ville ha ført til straffnedsettelse.

I fengslingskjennelsen fra Trøndelag tingrett, går det fram at mannen har en diagnose, som nok vil innebære at et opphold i varetekt «vil oppleves mer belastende enn hva som er tilfellet», skriver Adresseavisen