Så raskt vokser Trondheim

Nyheter: Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi snart runder 200.000 innbyggere.

Som grafikken viser, vokste Trondheims befolkning med 1695 innbyggere i løpet av de siste fire månedene. Det betyr at Trondheim nå er registrert med 192. 847 innbyggere.

Til sammenligning var Trondheims befolkning på 149.276 mennesker i tredje kvartal år 2000.

Stor vekst

I forhold til folketallet var tilveksten størst i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Oslo.

Veksten i befolkningen i landet som helhet er avtagende som følge av lavere nettoinnvandring og lave fødselstall.

Så langt i år er det blitt 32.000 flere innbyggere i Norge.

Folketallet ved utgangen av kvartalet var på 5.290.288, ifølgeStatistisk sentralbyrå (SSB). Det er 12.526 flere innbyggere enn ved inngangen av kvartalet, noe som skyldes et fødselsoverskudd på rundt 5.700 og en nettoinnvandring på 6.900.

– Det innvandret 16.800 personer til Norge i tredje kvartal, som er 3.800 færre enn i tredje kvartal i fjor, og en må tilbake til samme periode i 2006 for å finne så lav innvandring, skriver SSB i sin omtale av tallene. Hovedårsaken er lavere arbeidsinnvandring fra EU- og EØS-land.

Oslo har nå 672.062 innbyggere, som er 5.305 flere enn ved årsskiftet. Befolkningsveksten i Oslo har vært avtagende de siste årene. Samlet økte befolkningen i hovedstaden med snaut 8.400 personer i 2016, som var den laveste veksten siden 2005. Prognosen sier at folketallsveksten blir enda lavere i år.

Folketallet vokser i alle fylkene utenom Nordland og Finnmark.SSB skriver at de mange innflyttingene som er registrert til Kristiansand, kan henge sammen med at kommunen tilbyr gratis busskort til de studentene som melder flytting til kommunen.

Nedgangen i folketallet i Nordland og Finnmark skyldes innenlandsk flyttetap til de andre fylkene. Fylkene Finnmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde størst innenlandsk flyttetap i siste kvartal sett i forhold til folketallet.

(©NTB)