Riksantikvaren mener Trondheim kan være eldre enn først antatt

Nyheter: Høsten 2016 fant arkeologer det som trolig var restene av Klemenskirken til Olav den hellige. Nå starter siste fase av de arkeologiske undersøkelsene i Trondheim, og forventningene er store.

Inne i Klemenskirken fant man også et fundament som kan ha blitt konstruert for å bære kisten Olav den hellige ble lagt i, etter at han døde på Stiklestad. Funnet ble vurdert som en arkeologisk sensasjon. En slik plassering av Olavsskrinet inne i kirken stemmer også godt overens med historien fra Snorres kongesaga. Nå fortsetter de arkeologiske utgravingene og vi kan vi vente oss enda flere spennende funn fra Søndre gate i Trondheim, heter det i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Kirke oppå kirke

Fundamentet til Olav den helliges Klemenskirke er datert til år 1015. På samme sted er det funnet rester av fundamenter til en enda eldre kirke. Dette kan muligens være Olav Tryggvasons kongsgårdskirke. Utgravingene viser at kirkene ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason etablerte byen.

En eldre by

Høsten 2016 observerte man også kulturlag, det vil si rester av arkeologisk materiale, under kirkene. Disse kulturlagene som nå skal undersøkes, må stamme fra aktivitet på stedet før kirkene ble bygd.

– Dette reiser interessante spørsmål om hva som har foregått på stedet før år 1000. Man har til nå antatt at Olav Tryggvason grunnla byen i 997 på jomfruelig grunn. Det er nå grunn til å spørre seg om byen er enda eldre. I løpet av månedene som kommer vil vi trolig få vite langt mer om Trondheims historie, heter det i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning utfører utgravingen som er finansiert av Riksantikvaren. Planen er at de arkeologiske undersøkelsene skal avsluttes til sommeren