Trondheim taper kampen om de største talentene

Nyheter: Trondheim taper kampen om å tiltrekke seg de største talentene og de sterkeste, kreative ressursene til næringslivet.

I rapporten ”Norway in the Creative Age”, som har sammenlignet landets byer og kommuner, havner Trondheim på 10. plass blant landets mest kreative steder. Bærum kniper topplasseringen med Oslo på andreplass og Asker på tredjeplass.

Stavanger kommer inn på niendeplass, mens Bergen først følger på 18. plass.

– Dette er en tilstandsrapport på norsk økonomi og gir et bilde av hvordan det står til med næringslivet i norske kommuner. Funnene snur norsk næringspolitikk på hodet. Rapporten viser at det er liten vits i å skape arbeidsplasser i distriktene hvis det ikke bygges sterke koblinger til forskningsmiljøer og kunnskapsklynger andre steder, forteller strategisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum.

– Småsteder må finne sin nisje

Rapporten som er utført på vegne av Statens vegvesen og Abelia, viser tydelig en økning i antall personer ansatt i kreative yrker i Norge. I Stavanger er det en dokumentert vekst fra 28 prosent i 2003 til 36 prosent i 2007, noe som er unikt i europeisk sammenheng. I samme periode hadde Trondheim en vekst fra 25 prosent i 2003 til 19 prosent i 2007.

Mens de større byene derfor drar i fra, vil styrken til mindre steder ligge lokalt. – De som er langt unna de store byene og universitetsmiljøene, må jobbe med å koble seg det som skjer lokalt innen forskning og næringsliv. Det å finne nisjer vil gjøre at de stikker seg ut, og gir en større mulighet til å bli samarbeidspartner på et høyt nivå, mener Bjørgum.

Utdanning er nøkkelen

Rapporten viser at flere mindre steder i landet scorer høyt på kreativitet.

At et sted har nære relasjoner til en større by med universitets- og forskningsmiljøer, er en klar fordel og viser at utdanningsmiljøer er nøkkelen.

– Et høyt nivå med kreativitet i næringslivet er viktig. Nøkkelen her er kvalitet på utdanningsinstitusjoner som trekker til seg forskere og talenter, som igjen er med på å skape et næringsliv. Innovasjon finner sted i skjæringspunktet mellom ulike bedrifter, noe som trekker til seg flere kunnskapsrelaterte arbeidsplasser. Derfor er kreativitet en livsnerve til verdiskaping også lokalt, forteller Bjørgum.

Norges 10 mest kreative kommuner:

Bærum (1)

Oslo (4)

Asker (17)

Nesodden

Oppegård

Kongsberg

Ås

Horten

Stavanger (15)

10. Trondheim (2)

(Plasseringene i parentes gjelder tidsperioden 2003-2007)