Trondheim starter vaksinering av 16 og 17-åringer

Nyheter: Vaksinering for 16 og 17-åringer i Trondheim starter torsdag 2. september. Fra fredag ettermiddag kan denne gruppen begynne å bestille timer.

Skjer på Sluppen

Vaksineringen skjer på Trondheim kommunes vaksinestasjon på Sluppen, Sluppenvegen 14.

Det settes opp ekstra bemanning på kveldstid for denne aldersgruppen, slik at disse kan unngå fravær på skolen og ha mulighet til å få skyss/følge av foresatte for de som har behov for det.

Alle 16 og 17-åringer i Trondheim vil få tilbud om å bli vaksinert med Pfizervaksinen. Det er åtte ukers intervall mellom dose én og dose to.

Fredag 27. august legges det ut timer for vaksine for personer født i 2004 og 2005. Det er ikke mulig å bestille time før fredag.

Denne aldersgruppen kan selv bestille time for vaksinering via Min Side om de har elektronisk ID. De som ikke har elektronisk ID (feks bankID eller lignende) må få hjelp av sine foresatte til å bestille time.

Ungdommer som er født i 2005, og som ennå ikke har fylt 16 år, må fylle ut samtykkeskjema for vaksine. Denne legges ut på kommunens hjemmeside. Samtykkeskjema må tas med til vaksinetimen.

Time for vaksinedose en og dose to bestilles samtidig.