Det nye aktivitetshuset som åpner torsdag, ligger i Olav Tryggvassons gate 40 og skal være en møteplass for ungdom og unge voksne som trenger et sted å være.

Politiet i Trondheim har lenge vært bekymret over det stigende antall ungdommer som samler seg i området rundt Trondheim Torg, uten noe annet sted å være. Fellesverket er opprettet som et svar på noen av disse utfordringene.

–Konseptet etableres i disse dager i åtte byer i Norge, og vi blir samtidig en del av et større nasjonalt nettverk for ungdomsarenaer, forteller daglig leder i Trondheim Røde Kors, Marita Hoel Fossen.

–Gjennom vår tilstedeværelse lokalt har vi oppdaget et udekket behov for samlingssteder i Trondheim der ungdom først og fremst kan få være ungdom. Et sted hvor de kan komme og være seg selv, helt uten å måtte prestere noe eller oppnå resultater på noen måte, forteller hun.

På Røft er det lov å spise med fingrene. Sjekk ut menyen her (sponset lenke)

Som eksempel trekker hun frem skoleungdom, unge voksne uten arbeid, ensomme personer som mangler noen å snakke med, ungdom som har droppet ut av skolen, de som sitter hjemme og mangler noen å være sammen med, eller andre som ikke lenger er med på organiserte aktiviteter.

Leksehjelp og konflikthåndtering
–En av hensiktene med å lage et slikt tilbud er å tilby et alternativ til de som ikke har et sted å være, og som trenger å møte andre i samme situasjon, forteller Anders Näsström, aktivitetskoordinator for Fellesverket.

1.desember åpner Trondheim Røde Kors et helt nytt aktivitetstilbud for ungdom i Trondheim sentrum. F.v: Marita Hoel Fossen, daglig leder i Trondheim Røde Kors og Anders Näsström, aktivitetskoordinator ved Fellesverket.

På det nye ungdomshuset i sentrum vil det være både minglesone og kafetilbud, i tillegg til læringsrom med hobbyaktiviteter og leksehjelp.

Tilbudet er gratis og har både TV-stue, biljard, Playstation og hobbyrom. Men det kanskje aller viktigste av alt er den nye satsingen på gatemegling.

– Gatemegling handler om at vi vil lære ungdommene å håndtere vanskelige situasjoner på en god måte. Lære dem teknikker for å unngå konflikter, sier Fossen.

–Det kan være alt fra opphetete diskusjoner på hjemmebane til uroligheter i skolegården eller i venneflokken. Det viktigste er at de får hjelp til å være seg selv og få fram budskapet sitt på en ordentlig måte, sier hun.

Støtte fra næringslivet
Fellesverket er finansiert gjennom en gave til Røde Kors fra Johs. Johnsen-gruppen og IKEA.

–  Nå kan vi få bidra til denne unge målgruppe på en ny og annerledes måte, og vi vet at et slikt tilbud trengs midt i sentrum, sier Fossen.

Hun understreker at de har et godt samarbeid allerede med andre aktører som kjenner ungdommene i byen godt, og som fra før driver et veldig godt arbeid for denne gruppa.

– Nå kan vi samarbeide om forebygging og fange opp behovene der de er størst, sier hun.

Frivillig innsats
Det hele skal drives fram av frivillige som har blitt skolert og kurset gjennom Røde Kors sine mange opplæringstilbud.

En av dem som vil bidra er 21-årige Mia L. Garli. Som aktivitetsleder på huset og lokalrådsleder for Trondheim Røde Kors Ungdom, gleder hun seg til å ta fatt på en viktig oppgave.

– Vi ønsker å skape et sted hvor alle tør å være seg selv. Jeg vet selv hvor utrolig viktig det er å ha et sted der man føler seg hjemme. Jeg håper at Fellesverket kan bli en sånn plass i byen, sier Garli.

De ansatte i Trondheim Røde Kors som er involvert i prosjektet understreker at dette er et lavterskeltilbud, og at ungdommenes egen medvirkning er helt avgjørende.

–Vi starter nå i desember med å ha åpent en gang i uka, men etterhvert skal vi utvide til tre dager. Vi har bevisst valgt å ikke ha et ferdig program, her skal ting skapes underveis, i lag med de unge. Vi vil ha innspill fra ungdommene som kommer hit for å bruke tilbudet, avslutter Fossen.

Lagre

Lagre

Lagre