Mange i Trondheim risikerer å ikke få gå opp til eksamen i neste uke

Nyheter: Over 6.000 statsansatte kan gå ut i streik neste uke, og LO stat konsenterer seg spesielt om streikeuttak i Trondheim og Oslo.

Mange studenter risikerer å ikke få gå opp til eksamen hvis det blir streik i staten neste uke. En streik vil også ramme Nav, politiet og flere fengsler hardt.

Forhandlingene i statsoppgjøret brøt sammen i slutten av april, og partene møtes tirsdag til mekling hos Riksmekleren. De fire sammenslutningene LO stat, Unio, Akademikerne og YS har varslet at de til sammen vil ta ut rundt 6.200 i streik fra torsdag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet.

Trondheim rammes hardt

LO Stat vil ta ut totalt 4.000 medlemmer i første streikeuttak, og forbundet konsentrerer seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontor og skattekontor tas ut. I tillegg rammes Oslo fengsel og Trondheim fengsel, samt restaureringen av Nidaros domkirke.

LO Stat tar også ut en rekke ansatte i alle departementene og i mange underliggende direktorater og etater, blant annet nærmere 200 ansatte i politiet og Politidirektoratet.

LO Stat-leder Egil André Aas sier organisasjonen vil jobbe hardt for å finne en løsning.

– Det er alltid målet. Samtidig er det slik at vi også må forberede oss på at dette ender med streik, sier han.

Kan stanse eksamen

Unio vil ta ut 1.100 medlemmer i sitt første streikeuttak. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal, som leder konfliktutvalget i Unio stat.

Ni av landets universiteter og høgskoler kan bli tatt ut i streik torsdag 24. mai – noe som kan gjøre at mange studenter ikke vil få avlagt eksamen.

Dette gjelder Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen

Nøktern optimisme

Akademikerne tar i første omgang ut 814 medlemmer ved et brudd. Disse jobber primært i Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Nav, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt.

YS har varslet at de vil ta ut 300 medlemmer fra departementene, Tolldirektoratet og Bjørgvin fengsel i Bergen i sitt første streikeuttak.

– Vi går inn i innspurten med nøktern optimisme, og håper å komme fram til en god avtale, sier YS Stat-leder Pål N. Arnesen i en uttalelse.