– Vi arrangerer Trondheim Open fordi vi ønsker at folk skal få oppleve mer av den kunstneriske aktiviteten som faktisk foregår her i byen.

Det sier Margrete Abelsen, en av til sammen 8 kunstnere og kulturarbeidere som utgjør årets arbeidsgruppe og som i helga arrangerer den fjerde utgaven av Trondheim Open – kunstfestivalen.

Navnt må ikke forveksles med andre arrangementer under samme navn, for her er det kunsten og kunstnerne som er hovedaktørene.

Hvorfor skal vi besøke Trondheim Open?

– Dette er en gylden mulighet til å komme inn på de enkelte kunstnernes atelier å se og høre hvordan de arbeider, og dessuten bli bedre kjent med oss, forteller kunstner Brit Dyrnes.

Til daglig er hun del av et kunstnerfellesskap i Atelier Ilsvika, men hun er også levende opptatt av å få kunsten ut i byen der folk er, ferdes og møtes. Hun har vært med i arbeidsgruppa til Trondheim Open siden starten.

– Nytt av året er at vi også har fått med oss KiT – Kunstakademiet i Trondheim. Kunststudentene er en viktig del av kunstlivet i byen og vi er kjempeglade for å ha dem med på årets festival. Nettopp her foregår det veldig mye spennende aktivitet, sier Dyrnes.

Guidet tur
Til sammen er det fem arenaer og arbeidsplasser som holder åpent: Atelier Ilsvika, Lademoen Kunstnerverksteder, Gregus Kunstnerverksteder, Rake Arbeidsfellesskap og altså Kunstakademiet som holder til i Innherredsveien 7.

– Mange av atelierfellesskapene har tatt form i gamle skole- og fabrikklokaler. Det er mulig å være med på en guidet tur gjennom de enkelte atelierfellesskapene og høre mer om historien og kunstnerne som holder til der, forteller Abelsen.

Arbeidsgruppa og de involverte kunstnerne gleder seg til å vise fram som skjer inne på atelierene til de rundt 200 kunstnerne og kunststudentene som bor og arbeider her.

Image with visual paralax effect

(foto: Tobias Liljedahl)

I tillegg til å organisere åpne atelierer, byr festivalen også på utstillinger, konserter, debatter og andre arrangementer.

– Noen kunstnere maler bilder, andre lager video og andre igjen jobber sammen med skoleklasser, forskere eller på andre områder i samfunnet, for at det skal oppstå kunst, forteller Abelsen.

Under festivalen kan du f.eks innta en 7-retters middag i regi av billedkunstnerne og arkitektene i Kunstkantina.

–Her er det selve opplevelsen som er kunstverket. Vi tror det kan være spennende for folk å være med selv og oppleve den variasjonen.

Festivalen starte med paneldebatt og åpningsfest på Kunstakademiet fredag ettermiddag og har et variert program gjennom hele helgen.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre