– Trondheim er landets tryggeste sykkelby

Nyheter: Det er mye tryggere å sykle i Trondheim enn i Oslo og Bergen. I hvert fall hvis vi skal høre på de som ferdes rundt i disse byene.

Mens bare en av fire i Oslo synes det er trygt å sykle i byen, mener 55 prosent i Trondheim og 49 prosent i Stavanger at det er trygt i sine byer.

Altså dobbelt så mange som i Oslo.

– Det er mye som skal til før det oppfattes som trygt å sykle i storbyene våre, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, medlemsorganisasjonen for trafikanter i en pressemelding.

– Å skille trafikantgruppene er det viktigste tiltaket for at flere skal føle seg trygge på sykkel. Vår undersøkelse viser også at flere gang- og sykkelveier er et tiltak folk ønsker at politikerne skal prioritere.

Tromsø er tredje beste sykkelby, med litt over en av tre (36 prosent) som føler seg trygge, fulgt av Bergen hvor 30 prosent sier det samme.

Avhengige av flere myke trafikanter for å unngå kork og kaos

Befolkningen i de største byene kommer til å vokse kraftig fremover og politikerne har vedtatt at personbiltrafikken i byene ikke skal øke. Flere syklende er en nøkkel til å nå disse målene, i tillegg til satsing på kollektiv i takt med veksten avfolk som skal fra A til B.

– Byene har veldig ambisiøse mål for at vi skal reise mer miljøvennlig. Da må politikerne gjøre det attraktivt å velge noe annet enn bilen dersom overgangen skal skje på en god måte. Trygge forhold for syklende er nøkkelen her, sier Sagedal.

En av tre ønsker at politikerne skal prioritere sykkel

NAF har spurt folk i hele landet hvilke tiltak de ønsker at politikerne skal prioritere.

En av tre (33 prosent) mener bedre tilrettelegging for sykling i byer og tettsteder bør prioriteres.