Trondheim kommune tilbyr ansatte fet bonus for å flytte ferie

Nyheter: For å få feriekabalen til å gå opp tilbyr Trondheimkommune 20.000 kroner i bonus til blant annet helsepersonell for å unngå ta ferie midt på sommeren.

Bonusen går til dem som «avtaler avvikling av hovedferie i andre perioder enn uke 26-32», heter det i et notat fra kommunen, skriver Adresseavisen.

Sikre kontinutet

I tillegg kan sommervikarer som er sykepleiere eller vernepleiere få 15.000 kroner i bonus hvis de forplikter seg til å jobbe minst seks uker i sommerferieperioden.

– Vi gjør dette for å sikre kontinuitet og kompetanse gjennom sommeren for å holde tilbudet best mulig, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli. Hun sier det er viktig for kommunen å godtgjøre dem som frivillig går med på å jobbe i en mer krevende periode med færre fast ansatte på jobb.

Hun sier tilbudet ikke er en kriseløsning eller et tegn på for dårlig grunnbemanning.

– Ferien er alltid en utfordring i turnusyrker, særlig der vi ikke kan redusere aktiviteten, forklarer Dehli.

Hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord i Norsk Sykepleierforbund mener på sin side at kommunene generelt er for dårlig bemannet og mener bonusordningen er et uttrykk for nød.

– Sommerferien kommer hvert år og kommunen må ha nok folk til å håndtere ferien innenfor turnusene. Det bør ikke komme som en overraskelse at også helsepersonell skal ha ferie.

(©NTB)