Trondheim kommune: Stanser alle besøk på helseinstitusjoner

Nyheter: Stans i alle besøk på offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner innføres med umiddelbar virkning i Trondheim kommune. 

Forbudet mot besøk omfatter også fellesareal i omsorgsboliger og lignende. Tiltaket omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester, eller bidrar med aktiviteter. Ansatte må sørge for at adgangskontroll iverksettes på de ulike institusjonene, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Institusjonene må informere

Ordningen innføres med hjemmel i forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten. Det forutsettes fra Helsedirektoratet at alle ansatte er gjort kjent med rutiner og adgangskontroll og besøksstans.

Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evtentuelt verge, heter det i pressemeldingen.

Kan gjøres unntak

Helsedirektoratet opplyser videre at det i noen tilfeller vil det være behov for å gjøre unntak fra besøksstans slik at pårørende får besøke sine nærmeste på sykehus. Eksempler på dette vil være pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn og fødende. Når man gjør unntak, må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har vært i land utenfor Norge siste 14 dager eller har symptomer på luftveisinfeksjon, går det frem av pressemeldingen.