Trondheim kommune oppretter telefon for sinte folk

Nyheter: Mange opplever korona-situasjonen som vanskelig og krevende. Dette skal skape stress og usikkerhet, og sinne og frustrasjon kan bygge seg opp.

Trondheim kommune oppretter derfor en egen telefon hvor sinte innbyggere kan få råd og veiledning til å mestre sinnet sitt, går det frem av en pressemelding.

Det er mange grunner til at noen av oss sliter mer enn andre i en slik situasjon. Permitteringer. Frihetsinnskrenkning. Usikkerhet rundt økonomi. Store endringer i hverdagen.

Trondheim kommune håper å demme opp for vanskelige og uønskede hendelser i hjemmet eller andre steder, gjennom å tilby denne muligheten for en uforpliktende samtale.

Telefonen – 477 08 888 – er åpen alle hverdager kl. 9-15.