Trondheim oppretter eget «minisykehus» for luftveier

Nyheter: Kommunen oppretter en egen luftveispoliklinikk for å sikre bedre smittevern mot koronaviruset.

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen orienterte om luftveispoliklinikken i møtet med formannskapet i dag.

Poliklinikken skal ta imot pasienter som er vurderte per telefon eller e-konsultasjon av legevaktslege eller fastlege, og som trenger legetilsyn for undersøkelse, behandling og eventuelt innleggelse.

Bakgrunnen for tiltaket er at mange fastlegekontor ikke har fasiliteter til å ivareta smittevernet overfor andre pasienter eller helsepersonell. Legevakta er også i en krevende situasjon for å verne pasienter og helsepersonell for smitte, går det frem av en pressemelding.

– Det er nødvendig å samle den type mottak på ett sted i byen, fordi det er utrolig mange luftveissykdommer i tillegg til korona, så vi ikke smitter ned og setter Legevakta og fastlegekontorene ut av spill, sa Garåsen i møtet med formannskapet.

Åpnes i neste uke

Poliklinikken blir lokalisert i sentralt i Trondheim og planlegges åpnet i løpet av neste uke. Den blir bemannet med helsepersonell fra fastlegekontorene og kommunen.

Publikum kan ikke ta kontakt eller henvende seg direkte til luftveispoliklinikken. Alle skal som før ta kontakt på telefon med sitt fastlegekontor når fastlegekontoret har åpent og med legevakt utenom fastlegekontorets åpningstid. Det er fastlege og legevaktslege som etter kontakt med pasienten kan henvise pasienten til luftveispoliklinikken.