Trondheim kommune har politianmeldt Ladekaia og krever full stopp umiddelbart

Nyheter: Driftsselskapet søkte ikke tidsnok om ny serverings- og skjenkebevilling etter et eierskifte.

Det går det frem av et brev fra kommunen til driftsselskapet Vinsjan AS, melder Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Ifølge brevet hadde eierne 30 dager på seg til å søke etter at eierskiftet ble avtalt våren 2018. Ny søknad ble derimot ikke sendt før 29. november i fjor, over halvannet år etterpå, ifølge avisen.

Politianmeldt

Eierskapssjef Siri A. Rasmussen sier til Adresseavisen onsdag at de nå er midt i en saksbehandlingsprosess. På spørsmål om hva kommunen normalt gjør i en slik situasjon, svarer hun at dette tvert imot er en veldig «unormal situasjon», ifølge Adresseavisen.

På spørsmål om kommunen har anmeldt forholdet til politiet, svarer hun:

– Ja, vi har sendt en anmeldelse i dag, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på grunnlaget for anmeldelsen, sier Rasmussen.

Advokaten til nåværende eier ønsker så langt ikke å gi noen kommentar.

En rekke arrangementer er planlagt på Ladekaia de neste ukene:

Kon­sert­ar­ran­gø­ren Dora 3 job­ber nå for å flyt­te kon­ser­ter:

– Vi driver og flytter konserter nå «as we speak». Så jeg har det travelt, sier Børre Johnsen, daglig leder for konsertarrangøren Dora 3 til Nidaros (BAK BETALINGSMUR).

Kon­ser­ten med Ter­je Tysland i slut­ten av ja­nu­ar ble flyt­tet i siste mi­nutt. Nå er kon­ser­ten med Elg 29. feb­ruar flyt­tet til Royal Garden. Det er ikke en­de­lig be­stemt hva som skjer med kon­ser­ten til Clau­dia Scott 13. mars og kon­ser­te­ne til Char­lot­te Au­de­stad 20. og 21. mars, ifølge Nidaros.