Trondheim kommune forbereder seg på korona-utbrudd

Nyheter: Trondheim kommune er i beredskap i tilfelle det kommer flere smittede personer til Norge.

Kommunen følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset. Målet er å hindre at de første smittede som kommer til Norge smitter andre.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet onsdag kveld at Norge hadde fått sitt første tilfelle

– Trondheim kommune har en egen beredskapsplan for pandemier som nå er oppdatert, og vi jobber med å bemanne opp i forhold til å ivareta syke. Smittevernansvarlig, beredskapsansvarlig og Legevakta samarbeider med blant annet Værnesregionen og St. Olavs hospital hvor vi blant annet har ukentlig møter for å samkjøre den lokale beredskapen, sier smittevernoverlege Eli Sagvik, i en pressemelding.

Ring først – ikke møt opp hos lege

Kommunen iverksatte i slutten av januar flere tiltak for å oppdage smittetilfeller. Det ble satt i gang prøvetaking ved Legevakta, og hengt opp informasjonsplakater på flere språk myntet på personer som har vært på reise i de utsatte områdene.

– Det er også igangsatt en ordning med ambulerende prøvetaking, der helsepersonell reiser hjem til personer som mistenker at de kan ha bli smittet av viruset. Det er svært viktig at personer som føler seg syke med symptomer på korona ikke møter personlig opp på Legevakt eller hos fastlege, understreker Sagvik i pressemeldingen. 

Reisende som har vært i områder med lokal smittespredning skal derfor ringe fastlegen eller Legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset. Syke skal isolere seg hjemme eller, ved behov, innlegges i sykehus. Nærkontakter til syke bes holde seg hjemme i 14 dager.

Lokal spredning er per torsdag 27. februar påvist i Kina inkludert Hong Kong, flere regioner i nord-Italia, Iran, Japan, Singapore og Sør-Korea. Spredningen i Italia har vist at smitten kan pågå en tid før det oppdages.

Mange kan bli syke

Sannsynligheten for å bli smittet ved reise til andre land enn Kina øker dermed stadig, men vurderes fortsatt som lav. Reisende oppfordres til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for råd og informasjon. Folkehelseinstituttet fraråder foreløpig bare reiser til fastlands-Kina.

Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Det planlegges derfor for forskjellige scenarier for tiden framover. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten kan da oppleve en ekstra stor belastning.

Flertallet av de smittede ser ut til å få mild sykdom mens et mindretall får lungebetennelse med komplikasjoner. Noen får et alvorlig sykdomsforløp og man regner også med dødsfall. Det ser ut til at færre enn én prosent av de smittede dør av sykdommen (ved influensaepidemier er denne andelen 0,1 prosent). Eldre og personer med underliggende sykdom er mer utsatt for alvorlig forløp, mens barn er mindre utsatt for alvorlig sykdom.

Følg hygieneråd

Dersom sykdommen begynner å spre seg her i landet, er det et mål å forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode. Dette tiltaket kan bidra til at belastningen på helsetjenesten fordeles over lengre tid og færre blir smittet totalt.

– Viktige tiltak er god håndhygiene og hostehygiene, sier Sagvik.

Hun understreker at kommunen har planverk som ivaretar de som eventuelt blir syke eller blir isolert hjemme.

– De som måtte bli berørt av dette vil få god og fortløpende oppdatert informasjon om hvordan de skal forholde seg videre, fastslår Sagvik.