Trondheim kommune brøt loven 2176 ganger i fjor

Nyheter: Noen jobbet sammenhengende over 31 timer. Andre 11 søndager på rad.

Bruddene på Arbeidsmiljøloven skjedde i helse og velferd, skriver nettavisa Nidarosa

Her har det vært en økning fra 2078 lovbrudd i 2018 til 2176 brudd  i 2019, ifølge tall for egne ansatte i turnusbaserte tjenester innen tjenesteområdet helse og velferd.

Saken skal behandles i formannskapet i morgen.

Jobbet over 30 timer i strekk

Et av de groveste tilfellene som er avdekket viser at en arbeidstaker har jobbet hele 31,25 timer sammenhengene. Man skal etter loven ikke jobbe mer enn 16 timer i strekk. I Trondheim kommune ble dette brutt 171 ganger i 2019.

I en arbeidsuke er det tillatt å jobbe opptil ti timer overtid. Denne paragrafen i arbeidsmiljøloven er brutt 518 ganger. På det meste har noen jobbet over 31 timer overtid i en uke.

Et brudd på 217,5 % i forhold til lovverket, skriver Nidarosa

11 søndager på rad – flere ganger

I saken kommer det også fram at to arbeidstakere har jobbet 11 søndager på rad. Disse to har gjort det totalt seks ganger i løpet av 2019. Loven sier det er lov å jobbe tre søndager på rad.

Det er innenfor denne paragrafen i arbeidsmiljøloven det er flest lovbrudd med 610 tilfeller i Trondheimkommune.

I løpet av en fireukers periode er det ikke tillatt å jobbe mer enn 25 timer overtid. På det meste har noen jobbet over 51 timer overtid i kommunen. Denne paragrafen i loven er brutt 170 ganger i fjor, ifølge Nidarosa.

Flest lovbrudd i hjemmetjenesten

I saken kommer det fram at det er flest lovbrudd ved sykehjemmene (helse- og velferdssenter) med 652 tilfeller. Mens det prosentvis per vakt er flest brudd i hjemmetjenesten.

Det vises i saken til at Trondheim kommune har jobbet med denne problematikken lenge, og at det var over 26 000 lovbrudd innen helse- og velferd området i 2010.

En sak som endte med at kommunen ble politianmeldt av Arbeidstilsynet.

Antalle lovbrudd har gått kraftig ned siden da. Men siden 2018 har det vært en økning i lovbrudd på egne ansatte fra 2078 tilfeller til 2176 i fjor.

Men da det er blitt utført langt flere vakter i 2019 så vises det til at det er blitt en prosentvis reduksjon per 100 vakt fra 0,24 % til 0,20 %. Det korrekte er at prosenten er redusert til 0,21 % i 2019, ifølge Nidarosa.

Vil følge opp noen bruddtyper

I saken vises det til at antall brudd er på et jevnt lavt nivå, og at det er noen bruddtyper det er ønskelig å følge opp. Det er i forhold til at sammenhengende arbeidstid ikke skal overstige 16 timer. Samt at antall søndager arbeidet på rad ikke skal være flere enn tre.

Det vises til at dette er brudd som det er mulig å unngå ved bedre organisering av de ansatte.