Trondheim kommune avlyser vigsler fram til mai

Nyheter: Vigsler i rådhuset i Trondheim avlyses fram til 1. mai som følge av koronakrisen, ifølge kommunen.

Unntaket er dersom det foreligger alvorlig sykdom, eller at oppholdstillatelse utgår for en av dem som skal gifte seg.

– Det vil også være mulig å inngå ekteskap i tilfeller der det er vanskelig å skaffe ny prøvingsattest, opplyser Trondheim kommune.