Trondheim fengsel laget et skjult og ulovlig system for straff som rammet de mest sårbare

Nyheter: Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte

Trondheim fengsel innførte ordningen i 2008 da institusjonen innførte en behandlingsmodell for forvaringsdømte basert på samme metode som de brukte på det psykiatriske sykehuset Brøset, skriver VG.

Etter hvert som de innsatte klatret på stigen, fikk de større frihet. Dersom de innsatte falt på graderingen, ble derimot goder og rettigheter innskjerpet.

Advokat reagerte

Etter at en advokat i sommer reagerte og tok det opp med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), er det slått fast at praksisen er ulovlig, og den er nå avviklet.

Advokat Marit Lomundal Sæther sier til VG at Trondheim fengsel med ordningen hadde etablert et skjult system «i systemet» som rammet de aller mest sårbare innsatte.

– De mange innsatte som har blitt rammet opp gjennom årene, fortjener en beklagelse og kompensasjon for lovbruddene, sier hun.

Fengselsleder: Ingen kommentar

Også KDI har reagert og har i et vedtak skrevet at kravet om at innsatte må befinne seg på nivå seks på den uformelle stigen for å få permisjon, er lovstridig.

Direktoratet skriver at når man skal ta fra noen goder eller stenge noen ute fra et fellesskap, så må en ha lovhjemmel til dette.

Fengselsleder Egil-Ivar Gabrielsen i Trondheim fengsel vil ikke kommentere saken overfor VG, men viser til uttalelsene fra KDI.

(©NTB)