Også en by kan bli utsatt for overgrep, ja så til de grader at den helt mister selvrespekten og etterhvert kan bli uten evne til videre å ta vare på seg selv.

Trondheim er i faresonen nå, en kjempevekst herjer byen og den blir tafset og kloret på overalt. Bare det som har ytterst solid vern går klar og vil bestå.

Jeg tipper byens embedsfolk og politikere har tenkt som meg at » Nei Entras Snøhettategnede Darth Vader inspirerte pyramide i gigaformat den blir det jo aldri noe av i opprinnelig forslagsform «.

Til det ligner den for mye en aprilspøk, etter en masse tautrekking vil den sikkert dempe seg og tilslutt ligne det den skal være, nemlig en bygning for mennesker tilpasset en allerede eksisterende by.

Image with visual paralax effect

Så bli man tatt på senga, prosjektet skal gjennomføres , omtrent i oprinnelig forslagsform . Det er hammen av påstått positivt energiregnskap som har gitt prosjektet flyt gjennom saksgangen .

Jeg stiller meg sterkt tvilende til at et skulpturelt formalbygg som dette er særlig miljø og ressursøkonomisk. Hva som derimot er helt sikkert er at det vil støvsuge, vrenge og kaste rundt på alle andre typer energi- det vil lage hull i situasjonen vi kaller Trondheim .

Det må ligge en utrolig bestilling bak dette byggverket, et 1990 talls merkelig ønske om et » signalbygg» paradoksalt latterlig nyrikt oljealdersk, flere tiår for sent.

Dette prosjektet burde vært stoppet, politikerne våre skulle vært i stand til å sette foten ned.
Det er nemlig så voldsomt ødeleggende for hva Trondheim er, hele byens anatomi skal opereres om.

Det må ligge en utrolig bestilling bak dette byggverket, et 1990 talls merkelig ønske om et » signalbygg» paradoksalt latterlig nyrikt oljealdersk, flere tiår for sent.

Det er bare å fjerne Cicignon fra historiebøkene etter dette , hva skulle vi vel med hans byplan når vi ikke klarer så enkle spilleregler?

Vi vil komme til å fylles med skam bare ved å høre hans navn fordi det bare blir å glemme byens utsøkte og unike fjordkontakt ned hovedatene mot nord, byens organiserende hovedgrep.

Ja selv oppe i høydene rundt vil vi se rett i en svart blank skrå kjempevegg. Det er bare å glemme katedralen og flytte den gammeldagse loddsnorvertikalen med rosevinduet opp i høyden på folkemuseet. Den kommer nemlig til å slutte å være det den har vært der den står nå.

Det er bare å glemme den runde solas gang over himmelen og ned over Fosenheiene og månens nærværende storhet på sin vandring over himmelen.

For nå skal Snøhetta laget et genialt stort rundt hull i sin enorme blanksvarte statiske pyramidalform som vi innbyggere skal få lov å se på alltid.

Jeg har tilgode å møte noen som egentlig synes utviklingen av Brattøra har gått særlig bra. Men med Powerhouse innføres det fatale nådestøtet i bydelen, den fullstendig fremmedgjørende gjenstanden skal reises til minne om det nyrike Entra, vårt alles forhenværende Statsbygg,  som om Trondheim er et sted på en annen planet.

Glem alt du har trodd en by skulle bestå av ; samvirke mellom mennesker, handlinger, bygninger, tilpasningsevne og kjærlighet.

Bygget er for alt for stort og selvhøytidelig pretensiøst til å være idebasert på tanken om et » spennende og berikende brudd » med spillereglene.

Men med Powerhouse innføres det fatale nådestøtet i bydelen, den fullstendig fremmedgjørende gjenstanden skal reises til minne om det nyrike Entra, vårt alles forhenværende Statsbygg , som om Trondheim er et sted på en annen planet.

Som billedhugger av yrke må jeg bare få sammenfatte min faglige holdning – dette ligner mer på voldsutøvelse.

En ting det kan komme noe godt ut av er hvis bygget får oss til å skjønne at ingen holder i taumene her i byen og at det trengs. Slik det er nå kan ikke byutviklingen fortsette.