Trønderske kvinner flinkere til å beskytte seg mot uønsket svangerskap

Nyheter: Historisk lave aborttall fortsetter å falle.

I fjor var nedgangen 3 prosent, året før var nedgangen 6 prosent.

I 2017 ble det i alt utført 12.733 abortinngrep i Norge. Fjorårstallene er de laveste som er registrert, til tross for at tallet på kvinner i fertil alder også øker.

Til sammenligning ble det i 2016 utført 13.169 aborter, mens tallet var 14.001 i 2015.

Abortraten falt fra 11 i 2016 til 10,6 per 1.000 kvinner i fertil alder, 15 til 49 år. Nedgangen skyldes en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.

Tallene faller i alle aldersgrupper, men tallet på svangerskapsavbrudd blant tenåringer går særlig mye ned.

Flinkere til å beskytte seg

Fra 2016 til 2017 var det en nedgang fra 7,6 til 6,3 aborter per 1.000 tenåringer her i landet. Trenden tar de unge kvinnene med seg videre i livet.

– Ungdomskullene etter 2006 er blitt flinkere til å beskytte seg mot uønskede svangerskap, blant annet har vi sett en endret prevensjonsbruk. De tar den atferden med seg inn i voksenlivet, sier overlege Mette Løkeland i Abortregistret ved Folkehelseinstituttet.

Hun tror det er flere årsaker til nedgangen.

– De siste 15 årene har det vært en sterk utbygging av helsestasjoner for ungdom. Prevensjonsmidler har dessuten blitt billigere på grunn av statlige subsidier. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i denne ordningen, sier Løkeland.

Det er særlig langtidsvirkende prevensjon som p-stav som får æren for fallet.

– Bruk av p-stav har mangedoblet seg de siste ti årene, spesielt blant de yngste, sier Løkeland.

Medikamenter

Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden. Nesten ni av ti aborter ble gjennomført med medikamenter i fjor.

95,7 prosent av abortene i fjor var selvbestemte og 81,2 prosent var utført før niende uke.

Aborttallene er lavest i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Aust-Agder med mellom 7,2 og 8 aborter per 1.000 kvinner.

Fylkene med høyest aborttall er Finnmark, Troms og Oslo med 13,6 og 13,5 aborter per 1.000 kvinner.

(©NTB)