Trøndersk journalist frifunnet for voldtekt

Nyheter: En journalist fra Midt-Norge ble først dømt til flere års fengsel for sovevoldtekt, nå er han frifunnet av lagmannsretten.

I oktober ble mannen dømt til fire års fengsel. Journalisten nektet straffskyld under saken.

Den fornærmede kvinnen i 20-årene anmeldte journalisten etter en fuktig tur på byen sammen med journalisten og flere andre. På et nachspiel hadde de seksuell omgang. Tingretten mente at journalisten burde forstått at kvinnen var så full at hun ikke var i stand til å motsette seg sex, ifølge Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Slipper straff

Juryen i Frostating lagmannsrett var imidlertid av en annen oppfatning, og mente mannen verken var skyldig i sovevoldtekt eller grov uaktsom voldtekt.

Journalisten frifinnes for både straff og oppreisningserstatning:

– Det går frem av dommen at mye taler for at kvinnen «må ha vært helt utslått som følge av beruselse da hun la seg», men «på bakgrunn av bevisene» kan lagmannsretten likevel ikke konkludere med at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at journalisten hadde samleie med kvinnen uten at hun samtykket, skriver lagmannsretten ifølge Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).