Trøndere drømmer om høy pensjon men får det ikke

Nyheter: Arbeidstakere i Midt-Norge mener de trenger en pensjon på over 70 prosent av dagens lønn, viser en fersk undersøkelse. – Mange undervurderer behovet for egen sparing, sier salgsansvarlig Rolf Falk-Larssen i Storebrand.

Kun 1 av 5 yrkesaktive i Midt-Norge sier at de vil klare seg på 70 prosent eller mindre av dagens lønn som pensjonister, omtrent likt med landssnittet.

Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand. I samme undersøkelse svarer nesten halvparten av yrkesaktive i Midt-Norge at de ikke aner hva de vil få utbetalt i pensjon.

I Norge er gjennomsnittslønnen på 453 000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). – Hvis vi tenker oss en 40-årig sørtrønder med denne årsinntekten og en minimumsordning på to prosent innskuddspensjon, må denne personen spare 1100 kroner hver måned for å oppnå 70 prosent av lønnen utbetalt i pensjon som 67-åring, fastslår salgsansvarlig Rolf Falk-Larssen i Storebrand.

Hvis samme person ønsker å gå av med pensjon som 62-åring, øker det månedlige sparebehovet til 3700 kroner, ifølge Storebrands pensjonskalkulator.

– Mange vil få en ubehagelig overraskelse når de nærmer seg pensjonsalder, sier Falk-Larssen.

Privat sparing en forutsetning

Omtrent halvparten av de ansatte i privat sektor har i dag en innskuddsordning hvor arbeidsgiver setter inn to prosent av lønnen. Dette innskuddet, sammen med din pensjon fra folketrygden og eventuell privat sparing, er det du vil få og rutte med som pensjonist. Alle valgene du tar fram til pensjonsalder, har derfor betydning for hvor stor pengesekken blir til slutt.

– Privat sparing er en forutsetning for å komme opp på et pensjonsnivå i nærheten av det dagens pensjonister har. Det gjelder også for dem med gode pensjonsordninger, selv om sparebehovet er en del mindre, sier Falk-Larssen.

Han påpeker at jo tidligere man starter, desto mindre blir det månedlige beløpet som må settes av.

Urealistiske forventninger

Uavhengig pensjonsekspert og jurist Alexandra Plahte i konsulentselskapet Steenberg & Plahte sier for få nordmenn legger planer for tiden etter de har gått av med pensjon.

– En del har urealistiske forventninger til hva de vil få i pensjon, og erfaringsmessig starter altfor mange i feil ende når det gjelder økonomisk planlegging for alderdommen. De begynner med å diskutere hvor mye de må spare ekstra i stedet for å starte med å skaffe seg oversikt over hva man allerede ligger an til å få i pensjon, forteller Plahte.