Trønder må sone for dårlig dyrestell: 29 katter måtte avlives

Nyheter: En trønder i 60-årene er dømt til seks måneders fengsel for manglende stell av kattene sine. Fire av månedene er gjort betinget.

Fikk ikke nok mat

Sør-Trøndelag tingrett tok utgangspunkt i åtte måneders fengsel, men konkluderte med at seks måneder er en passende straff på grunn av delvis skylderkjennelse og lang sakshandlingstid. Fire av månedene gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Totalt 29 katter måtte avlives. I tillegg til fengselsstraffen nektes mannen å ha dyr i fem år.