Trønder dømt til ni års fengsel for overgrep mot barn

Nyheter: En 50-åring fra Midt-Norge er dømt til ni års fengsel for blant annet å ha forsøkt å få andre voksne til å utføre overgrep på barn ned i åtteårsalderen.

Mannen er i Frostating lagmannsrett dømt for blant annet fire tilfeller der han via chat på Skype forsøkte å få flere kvinner og menn som ikke er kjent for norsk politi, til å utføre seksuelle overgrep mot døtrene sine. Det dreide seg om jenter fra sju til 14 år.

Mannen skal ha betalt summer på mellom 10 og 250 dollar for dette, men han lyktes ikke ettersom han aldri fikk se film av overgrepene han ba om.

Anket

Mannen ble i Sunnmøre tingrett i fjor dømt til fengsel i ni år og seks måneder og anket til Frostating lagmannsrett som nå har kommet med sin avgjørelse.

Han er også dømt for et tilfelle av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, også dette var overgrep via internett.

Dommen omfatter dessuten sju tilfeller av befatning med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Frostating lagmannsrett finner ingen formildende omstendigheter i saken.

(©NTB)