Trønder (26) tatt med fem kilo hasj: Derfor slapp han fengsel

Nyheter: Retten fant det bevist at tiltalte oppbevarte fem kilo hasj, men 26-åringen slapp unna med samfunnsstraff.

Tiltalte forklarte nylig i retten at han ble presset til å oppbevare hasjen av en person som i 2016 hadde lånt ham 100 000 kroner. På grunn av en vanskelig livssituasjon som følge av samlivsbrudd, skulle han få låne pengene i omtrent ett år og skulle betale tilbake 140 000 kroner.

Truet med skytevåpen

På grunnlag av tiltaltes forklaring og forklaring fra tre vitner, la retten til grunn at tiltalte var utsatt for et betydelig press om tilbakebetaling.

Tiltalte forklarte at lånet ble krevd tilbakebetalt allerede etter tre måneder og hevdet i retten at han ble utsatt for trusler med skytevåpen og trusler om smitte med en blodig sprøyte.

Tiltalte forklarte at det var långiveren som eide hasjen, som han oppbevarte på Comfort hotell i Krambugata. Långiveren krevde at tiltalte skulle hjelpe ham med å motta hasjpartiet da det kom til Trondheim. Långiveren skulle komme til Trondheim senere for å overta hasjpartiet, går det frem av dommen.

26-åringen hevdet han ikke hadde noe annet valg enn å ta imot og oppbevare hasjen, og at det var fare for hans liv dersom han ikke gjorde det.

Forsvarer, Christian Wiig, argumenterte for at tiltalte kvalifiserer for samfunnsstraff, og viste til at 26-åringen er under rehabilitering for blant annet narkotikamisbruk. Tiltalte er straffet to ganger ved dom og tre ganger ved forelegg for narkotikaovertredelser.

Hjerneblødning

Tiltalte har forklart at hans problemer med narkotika startet etter at han som tenåring fikk hjerneblødning og opplyste at han har gått i behandling i 10 år.

Tiltalte var arbeidsledig da han tok opp lånet. Etter at han ble pågrepet med hasjpartiet har han betalt ned gjelden. Tiltalte har tatt opp privat lån fra sin samboer og forbrukslån for å nedbetale gjelden. Totalt har han betalt 320 000 kroner for å få slettet gjelden  Siden juni 2018 har han vært i arbeid.

Ekstraordinære forhold

«I denne saken er retten under tvil kommet til at tiltalte i stedet for fengsel skal idømmes en samfunnsstraff. Det foreligger etter rettens vurdering ekstraordinære forhold som tilsier at samfunnsstraff er aktuelt. Siktede har hatt et langvarig rusmisbruk og har opplyst at han har vært rusfri siden februar 2018 og retten la til grunn at han nå er i en klar rehabiliteringssituasjon. Han har egen bolig, samboer og fast jobb. Hovedinntrykket er at han etter at han ble pågrepet i denne saken har hatt en lovende og positiv utvikling. Etter rettens vurdering bør rehabiliteringssituasjonen tillegges så stor vekt i denne saken at det idømmes samfunnsstraff, selv om det skal mye til ved grov narkotikaforbrytelse», heter det i dommen.

Retten kom frem til at det skal idømmes 238 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på åtte måneder.