-Trøndelag rammes ikke av krisen i Europa

Nyheter: SpareBank 1 SMN går så det suser og leverte et resultat på 1077 millioner kroner i 2012, en økning på 53 millioner i forhold til samme periode i fjor.

Det foreløpige årsregnskapet som ble offentliggjort i dag forteller om en butikk som går på skinner, og at Trøndelag som region i liten grad lar seg påvirke av økonomisk uro i Europa og resten av verden:

– Heller ikke i 2012 har vi sett klare indikasjoner på at Trøndelag og Nordvestlandet vil rammes spesielt av krisen i euroområdet, og det er få signaler i vår region som tilsier større endringer i risikobildet i 2013, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Vokser på privat og bedrift

Hovedkonkurrenten DNB i Trøndelag – anført av banksjef Torgeir Skirstad – har ved gjentatte anledninger flagget at de skal bli «størst i byen», men aggressive markedstiltak ser ut til å prelle av på banken i Søndre gate.

Samlet utlånsvekst i privatmarkedet ble 13,7 prosent siste tolv måneder mot en generell kredittvekst blant husholdningene ifølge SSB på 7,2 prosent i samme periode. SpareBank 1 SMN kan melde om sterk vekst i hele markedsområdet.

Totalt fikk banken 12 800 nye privatkunder i 2012.

I bedriftsmarkedet er utlånsveksten på 5,3 prosent siste 12 måneder. Tilsvarendre var generell kredittvekst ifølge SSB på 5,0 prosent. Utlånsveksten til bedriftsmarkedet har avtatt i fjerde kvartal 2012, og banken opplyser at de forventer moderat vekst i 2013.

– Vi har økt vår markedsandel både blant husholdinger og bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet, fastslår en fornøyd Haugan.

Kutter i gaver og utbytte

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 1,50 kroner per egenkapitalbevis for 2012.

Med bakgrunn i økte krav fra myndighetene (nytt mål for ren kjernekapital på minimum 12,5 prosent innen utgangen av 2015) foreslår styret lavere kontantutbytte og mindre penger til gode formål. Det foreslås en avsetning på 30 millioner kroner til gavearbeid i 2013, heter det i en kunngjøring fra banken.

Lave tap
Banken har lave tap og lavt mislighold. Netto tap utgjør kun 0,06 prosent av totale utlån.

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 24 prosent til 1139 millioner kroner i 2012.

Bankens datterselskaper viser fortsatt solid fremgang. De største selskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SMN Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap styrker sin markedsposisjon og lønnsomhet.

Forvaltningskapitalen i SpareBank 1 SMN er per utgangen av 2012 på 138 milliarder kroner, inkludert lån overført til deleide SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.