Trøndelag politidistrikt diskriminerte afrikaner

Nyheter: Trøndelag politidistrikt har diskriminert en mann av afrikansk opprinnelse i forbindelse med hyppige kontroller i trafikken, mener Diskrimineringsnemnda.

Nemnda slår også fast at praksisen med å ikke loggføre slike kontroller er indirekte diskriminerende. Det kommer fram i en fersk avgjørelse.

Mannen har blitt stoppet ti ganger i politikontroll over en femårsperiode fra 2015, men det er ikke konkludert med brudd på veitrafikklovens bestemmelser i noen av tilfellene.

Av disse er tre kontroller loggført hos politiet, og det er ikke et krav om at kontroller blir loggført. Det er totalsummen av kontrollene som er problematisk.

– Det tar politiet selvkritikk på, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Tilfeldig

– Ingen skal diskrimineres eller forskjellsbehandles av politiet. Det er mitt ansvar som politimester at våre ansatte opptrer skikkelig overfor alle våre innbyggere. Det skal ikke være tvil om at kontroller utføres med hjemmel i lov. Ingen skal kontrolleres bare på grunn av etnisitet, sier Moe.
Til mannen har politiet svart at det er tilfeldig at han har blitt stanset så ofte. Klageren mente derimot at hyppige kontroller har sammenheng med hans etnisitet – og tok saken inn for Diskrimineringsnemnda.
Nå har nemnda altså konkludert med at det er bevist at politidistriktet har forskjellsbehandlet mannen på grunn av etnisitet.

Vide fullmakter

Direktør i Diskrimineringsnemnda, Ashan Nishantha, mener politidistriktet nå bør gjennomgå sin egen praksis.

– Politiet er gitt vide fullmakter til å utøve makt overfor befolkningen. Nemndas avgjørelse viser hvor viktig det er at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn i den forbindelse.

– I denne saken bygger nemnda sin avgjørelse på politiets egen erkjennelse av at det er etnisitet som er grunnen til at mannen er blitt stoppet så ofte. Dette bør tilsi at politidistriktet både gjennomgår egen praksis rundt hvem som blir stoppet, og den manglende loggføringen av dette.

Mannen mente også det var brudd på forbudet mot indirekte diskriminering ved registrering av personopplysninger i etterretningsregisteret, trakasserende behandling og manglende overholdelse av plikten til å forebygge og søke å hindre trakassering.

Nemnda fant at politiet ikke hadde brutt noen av disse bestemmelsene.

(©NTB)