– Trøndelag er i ferd med å gro igjen

Nyheter: - Vi kan ikke godta at Trøndelag gror igjen. Høyre vil ta et initiativ som har som mål at vi skal se mer av Trøndelag, sier Pål Sæther Eiden, fylkesordførerkandidat for Høyre.

Det handler om uoversiktlige veier, sikkerhet og manglende utsikt, ifølge Høyre:

– Vi mangler et godt system for er rydding av skog langs veiene våre. En kjøretur langs kysten gir i liten grad opplevelse av kyst og hav. Det minner mer om en ferd gjennom en grønn mur. Her må flere samarbeide og Høyre mener Trøndelag fylkeskommune må ta ansvar for bedre sikkerhet og bidra til større muligheter for reisende til å få sett fylket vårt, heter det i en pressemelding signert Pål Sæther Eiden, fylkesordførerkandidat Høyre og Henrik Kierulf, som står på 2. plass fylkestingslista Høyre og er nestleder Hovedutvalg veg.

Kantslått

Trøndelag fylkeskommune har ansvar for ca 6000 kilometer med fylkesvei. Fylkesveiene er en del av fylkeskommunens verdier, og må forvaltes godt, ifølge de to:

– I tillegg til at vi må investere mer i bedre veier, er det behov for styrket innsats på siden av veiene. Kantslått og ikke minst rydding av vegetasjon er to sentrale stikkord. Fylkeskommunen har et system for kantslått som skal ivareta sikkerhet, artsmangfold og som skal fjerne hurtigvoksende vegetasjon.

Tall fra Miljødirektoratet viser at ca 2600 dyr (fallvilt) ble påkjørt i Trøndelag i 2022:

– Jeg er bekymret for sikkerheten langs veiene. Her må vi gjøre mye mer. Viltpåkjørslene alene gjør at jeg mener det haster med økt innsats for skogrydding langs Trønderske veier, sier Kierulf.

Høyres valgløfte er å gi 500 millioner ekstra til fylkesvegene: 

– Vi kan ikke skrive leserinnlegg om at staten skal redde oss, vi må utnytte vårt eget handlingsrom. Økt satsning på veg gir bedre sikkerhet, bedre muligheter for næringslivet og trygge reiser for den enkelte, heter det videre i pressemeldingen.