Trond Giskes lokallag tapte nok et slag på Ap-landsmøtet

Nyheter: Ap-folk får ikke lov til å reservere seg mot å telles som medlemmer der de bor og ikke der de er innmeldt, slik Nidaros Sosialdemokratisk Forum ønsker.

Forslaget som formelt ble fremmet av Trøndelag Ap, fikk ingen tilslutning fra landsmøtet da det ble tatt opp til votering lørdag morgen. Dermed er vedtektsendringen som ble vedtatt torsdag, den gjeldende regelen for representasjon i Arbeiderpartiet.

Endringen ble vedtatt etter den enorme medlemstilstrømmingen til Nidaros de siste året. Lokallaget ledes av Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske. Mange av medlemmene i lokallaget bor i andre steder i landet enn i Trondheim.

Største lokallag

De nye reglene går ut på at medlemmenes bostedsadresse skal være avgjørende når delegater til blant annet landsmøtet fordeles. Det betyr at Nidaros får mindre innflytelse enn det størrelsen skulle tilsi.

Nidaros Sosialdemokratisk Forum er nå det største i landet med rundt 4.100 medlemmer.

– Medlemmer som velger å være tilknyttet en partiavdeling i et annet kommuneparti enn der de er folkeregistrert, blir talt med i representasjonen til kommunepartiet og fylkespartiet der de er folkeregistrert, heter det i de nye vedtektene.

Giske kritisk

Giske har tidligere vært sterkt kritisk til at vedtektsendringene ville frata Nidaros-medlemmene representasjonen gjennom lokallaget de har valgt å slutte seg til.

– Jeg hadde ønsket at vi skulle finne løsninger på det. Våre medlemmer har ikke noe ønske om å telle fra kommunen de bor; de velger Nidaros fordi de liker vår politiske linje, sa Giske til VG torsdag.