Trond Giske gjør ingenting før han har snakket med denne trønderen

Nyheter: Det er for lite privat risikokapital tilgjengelig Trondheim. Jeg vil oppfordre trøndere med penger til tørre å satse mer av egen kapital på de mange virksomhetene med potensial.

Det sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen til Næringslivsavisa.

– Særlig er det behov for å skaffe til veie mer risikokapital for å investere i bedrifter som trenger finansiering i de kritiske tidlige fasene. Altfor mange virksomheter går en for tidlig død i møte, før de får sjansen til å vise hva de kan tilby. Å forhindre at ”dødens dal” kommer i bedrifter som har livets rett, er en viktig oppgave også for private investorer. De må tørre å satse også i kritiske faser av bedriftsutviklingen.

Ingebrigtsen mener kapitalflyten bør bli større i Trondheim. Han påpeker at offentlige virkemidler og kapitalforvaltning er ment å stimulere privat kapital til å investere mer.

– I Trondheim og Midt-Norge med sine FoU-miljøer tilknyttet Ntnu og Sintef er det særdeles viktig å bygge opp sterke finansielle miljøer, og sikre god kapitalforvaltning, hvilket vi fra det offentliges side også bidrar til gjennom blant annet å ha tilført 3,5 milliarder kroner til Investinor, gjennom etablering av såkornfond, og gjennom virkemidler fra Siva og Innovasjon Norge.

Vokst opp på Risvollan

Næringsminister Trond Giske hadde sin oppvekst på Nardo. Ingebrigtsen hadde sin på Risvollan og på Byåsen. De to har fulgt hverandre siden ungdomsårene. Ingebrigtsen har i hele sitt voksenliv hatt sitt arbeid i ulike politiske stillinger, aldri i næringslivet eller i andre typer virksomhet, men liker ikke å bli kalt en “politisk broiler”.

– Det er et negativt stempel. Jeg synes slike merkelapper ikke har noe for seg, og er mer opptatt av hva jeg kan få til i de roller jeg har, av det å forandre, forbedre og få gjennom ting. Jeg startet jo AUF, der jeg har vært kontorsjef og senere generalsekretær. Det var en politisk stilling, men med arbeidsgiveransvar for 25 ansatte og 15 millioner kroner i budsjett, noe som er på størrelse med mange norske bedrifter.

Giskes høyre hånd

– Jeg gjør ingenting uten at at Halvard Ingebrigtsen har sagt hva jeg skal gjøre”, fleipet Trond Giske under et intervju med meg i vår. Hva er de viktigste ingrediensene i samarbeidet?

– Vi er begge grundige når vi setter oss inn i saker. Vi diskuterer og snakker godt sammen. Vi har kjent hverandre lenge og har arbeidet tett sammen om mange saker både i dette departementet, i kulturdepartementet og i Stortinget.

– Hvordan utfyller dere hverandre, du er ikke akkurat overeksponert?

– Min hovedoppgave er å forberede saker og å gi råd på best mulig måte. Jeg trives godt med den posisjonen jeg innehar og er opptatt av å profilere politikken vår, og de sakene vi arbeider med. Det er statsråden som skal være mest synlig i et department.

Vil ha flere rike

– NHOs nye leder vil ha flere rike, hva vil du?

– At landet har og får mange som lykkes i næringslivet, er viktig. Jeg har stor respekt for de som skaper bedrifter, får etablert arbeidsplasser og bygger opp virksomheter. At de blir rike, viser at man kan lykkes i Norge. Vi dyrker enere på idrettsbanen, i kunst og kultur, men gir for lite hyllest til de mange som lykkes med forskning og i forretninger – og sammen får det til i næringslivet.

Rikdommen NHO viser til dreier seg slik statssekretæren vurderer det ikke bare om antall kroner, men verdiskaping ved å tilby konkurransedyktige produkter og tjenester, og i det å skape og etablere arbeidsplasser og fornøyde ansatte. Ordet rikdom har en mye bredere betydning enn det som ligger i at enkeltpersoner blir rike i kroner og øre. Mange av de som er blitt rike har blitt det fordi drivkraften har vært gleden over å lykkes i egen bedrift. Slike bør vi ha – og ta vare på.

Lovnader om enklere næringsliv

– Hva har du selv oppnådd av resultater for næringslivet i den tida du har sittet i den politiske ledelsen av departementet?

– Jeg har arbeidet med mange saker – alt fra å etablere nye såkornfond til å utforme en ny reiselivsstrategi. Dessuten har vi fått til viktige forenklinger for småbedrifter, som at revisjonsplikten for små aksjeselskap er fjernet og kapitalkravet redusert. Forenklingen gjennom elektronisk saksbehandling har også betydd mye positivt for mange virksomheter. I alt representerer dette milliarder av kroner i sparte kostnader hvert eneste år for nærinslivet.

Ingebrigtsen en minner om løftet regjeringen har gitt og som går ut på at kostnadene skal ned med 10 milliarder kroner innen 2015 – halvparten av det beløpet skal være spart før valget september 2013.

– Vi vurderer blant annet et viktig forslag NHO har kommet med, nemlig å halvere den såkalte oppbevaringsplikten fra nå 10 til fem år i framtida. Det vil gi innsparinger for bedriftene på flere hundre millioner kroner.

– Og redusere mulighetene for kontroll med hva som foregår i næringslivet?

– Nei, de fleste andre land har enklere opplegg for dette enn Norge. Og i norsk næringsliv er de aller fleste aktørene ærlige med et ønske om å få bedriften til å gå rundt. At de få ødelegger for de mange kan ikke være et argument for å tilrettelegge for bedre ordninger enn de vi har.

Vikar hos statsministeren

Den 24. september ble Halvard Ingebrigtsen konstituert som statssekretær ved statsministerens kontor. Ingebrigtsen konstitueres for den perioden statssekretær Snorre Wikstrøm har permisjon.

– Det er en utfordring jeg ikke kunne si nei til.

Det er ved statsministerens kontor mye av regjeringens arbeid koordineres, sier Halvard Ingebrigtsen.

CV; Halvard Ingebrigtsen

Stilling: Statssekretær i nærings- og handelsdepartementet.

Født: 1970
 i Trondheim.

Bor: Oslo

Sivil status: Samboer. Ingen barn.

Fritidsinteresser: Kultur- og idrettsinteressert, liker å gå på

konserter og fotballkamper. Glad i Rosenborg Ballklub.

Her er en liste over noen av Ingebrigtsens politiske roller:

• 2009- Statssekretær i nærings- og handelsdepartmentet

• 2006-2009 Statssekretær i kultur- og kirkedepartementet

• 2005-2006 Politisk rådgiver i kultur-og kirkedepartementet

• 2003-2005 Politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe

• 1998-2002 Generalsekretær i Arbeidernes Ungdomsfylking (Auf)

• 1996-1998 Kontorsjef i Arbeidernes Ungdomsfylking (Auf)

• 1992-1995 Nestleder og leder av Ungdom mot Eu

• 1995-1999 Bystyremedlem i Trondheim, medlem av

budsjett- og finanskomiteen

• 1995-1996 Leder av AUF i Sør-Trøndelag, medlem av

styret i Sør-Trøndelag Ap

• 1991-1992 Nardo bydelsråd og klientutvalg