Idag er jeg både lettet og glad! sier en fornøyd Trond Åm som de to siste årene vært prosjektleder  for Litteraturhuset i Trondheim.

Han begynner i ny stilling som daglig leder 1. januar 2017, og kan fortsette det påbegynte arbeidet etter at litteraturhuset i høst flyttet inn i det nye Kulturkvartalet øverst i Søndre gate.

–Jeg er glad for å kunne fortsette arbeidet med å utvikle Litteraturhuset i Trondheim som allerede har stor aktivitet og som har fått mange gode tilbakemeldinger fra publikum, sier han.

Litteraturhuset skal synliggjøre litteraturen i samfunnet, bidra til kunnskapsformidling og være en pådriver i den løpende samfunnsdebatten.

Idag er jeg både lettet og glad!

For tiden jobber Åm og styret i Litteraturhuset med å videreutvikle programtilbudet og gjøre det enda mer tilgjengelig også for publikum utenfor Trondheim.

–Vi vil ta initiativ til nye prosjekter som kan vise verdien av litteratur på nye måter, sier Trond Åm.

Styreleder Cathrine Stadsvik sier at Trond Åm var den beste av flere gode søkere.

–Han har gjennom prosjektperioden etablert Litteraturhuset i nye lokaler og som en viktig og samlende kulturinstitusjon som i samspill med andre gjør Trondheim og Trøndelag rikere, uttaler styreleder Stadsvik i en pressemelding.