Trening forbedrer studentenes akademiske prestasjoner

Nyheter: Et felteksperiment utført av forskere på Norges Handelshøyskole og University of California, viser at trening forbedrer studenters akademiske prestasjoner.

– Studier viser at studenter som deltar i ulike former for idrettsaktiviteter, i gjennomsnitt får bedre karakterer enn medstudenter som ikke trener. Spørsmålet er om man er smart fordi man trener, eller trener man fordi man er smart, sier professor Alexander Wright Cappelen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til Aftenposten.

Målet med eksperimentet var å finne ut om studentenes resultater ble bedre dersom de ble oppmuntret til å trene. I februar 2016 fikk derfor 800 studenter i Bergen – som ikke trente – tilbud om å være med i studien.

Halvparten av studentene fikk gratis treningsmedlemskap på treningssenter, resten fikk ingenting. Et halvt år senere ble skoleresultat og antall treninger kontrollert.

– Vi sammenlignet karakterer og studiepoeng til studentene som trente mot gruppen av studentene som ikke trente. Resultatene var slående, sier Cappelen.

Studien sier ikke noe om hva studentene trente, men hvor mange ganger de besøkte treningssenteret. I snitt trente studentene med gratis treningsmedlemskap én gang i uken.

Et felteksperiment utført av forskere på Norges Handelshøyskole og University of California, viser at trening forbedrer studenters akademiske prestasjoner

Vesentlig bedre prestasjoner

– De som trente, hadde vesentlig bedre akademiske resultater enn kontrollgruppen. De tok også flere studiepoeng, sier NHH-professoren.

Studien viser også ut at de som trente fikk en bedre struktur på studiehverdagen, la seg tidligere om kvelden og var mer fornøyd med egen helse. Effekten var spesielt stor for de studentene som i utgangspunktet hadde utfordringer med studiene.

– Dersom den dokumenterte effekten hadde vedvart gjennom en femårsstudie, ville denne gruppen vært ferdig et helt semester tidligere og fått bedre karakterer, sier Cappelen.