Tre ulveflokker med tilsammen 21 dyr skal skytes i vinter

Nyheter: Tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen skal felles. Det er klart etter at Klima- og miljødepartementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak.

Det er de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka det åpnes for felling i. I Sverige er fellingen av ulv i samme revirer blitt stanset av rettsvesenet.

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

21 ulver

Det åpnes totalt for felling av til sammen 21 ulver. Tallet bygger på overvåkingen i vinter, mens hvis det viser seg å være flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten endres. Utgangspunktet er at hele flokken skal felles.

Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

– Grunnen er at vi vil unngå at noen av de genetisk verdifulle ulvene i Settenreviret, som er naboreviret til Mangenreviret, felles ved en feil. Departementet vurderer imidlertid fortløpende mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret, sier Eide.

Ulvejakta må skje fra 1. januar til 15. februar.