Tre av ti kirkemedlemmer sier de tror på Gud

Nyheter: Tre av ti medlemmer i Kirken sier at de tror at Gud finnes. To av ti tror av og til og 17 prosent tror, men tviler.

Det viser Kirkerådets nyeste medlemsundersøkelse.

– Kirken er til for alle som vil være med, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i en kommentar til medlemsundersøkelsen.

1 av ti ber til Gud

16 prosent svarer at de er så sikre som de kan være på at Gud ikke finnes, og 21 prosent er enige i dette, men åpne for at de kan ta feil.

– Alle medlemmer er like mye verdt. Det er en viktig bunnplanke i folkekirken. Folkekirken skal være for alle som vil være med, dåpen er medlemsbeviset, utdyper Ingrid Vad Nilsen.

En gruppe på 20 prosent sier de av og til tror, og av og til ikke. Svarene i undersøkelsen begrenset seg med andre ord ikke til «ja» og «nei» i spørsmålet om medlemmenes tro på Gud.

– Vi har forsøkt å gi folk ulike svaralternativer nettopp fordi tro på Gud er mye mer enn et ja- og nei-svar. Her har folk hatt muligheten til å komme med både tvil og tro, sier Nilsen.

Blant de spurte svarer 10 prosent at de ber til Gud daglig, og 9 prosent ber ukentlig.

Medlemsundersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet og er utført av Opinion. Til sammen har 3.016 personer over 15 år deltatt i undersøkelsen.

(©NTB)