Med over åtte milliarder i omsetning har de utviklet seg til en gigant i bransjen og fikk en velfortjent hyllest i det som er verdens største vekstskaperprogram.

Det var og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som overrakte prisen til Forbergskog under en stjernespekket gallaforestilling på Radisson Blu Plaza i Oslo tirsdag.

Som vinner av den norske kåringen går han nå videre som Norges representant i den internasjonale finalen. Vinnerne fra tilsvarende kåringer i 60 land møtes i Monaco neste sommer.

– Det er viktig å dyrke frem entreprenørene blant oss, og det er nettopp dette som er hovedmålet med EYs Entrepreneur Of The Year, sier Terje Andersen, ansvarlig for programmet i Norge.

Fra lokal til internasjonal

Juryen konkluderte med at Brynjar Kristian Forbergskog i Torghatten ASA med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og bransjen var en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2015:

«Vekstskaperen har gjennom målrettet arbeid utviklet virksomheten fra en lokal aktør til en nasjonal og internasjonal aktør. Veksten har vært svært høy uten at dette har gått på bekostning av lønnsomheten. Selskapet har gjennom strategiske oppkjøp etablert nye forretningsområder og har gjennom strukturelle grep sikret bedret lønnsomhet i oppkjøpte virksomheter samtidig med synergieffekter for konsernet forøvrig. Vektskaperen har vært pådriver for utvikling i selskapet i over 25 år.»

Juryen som plukket ut vinneren var Bjørn Flatgård (leder), Trond Bjørnøy, Åse Aulie Michelet, Harald Tyrdal, Liv Berstad og Harald Norvik. Arrangementet ble ledet av Haddy N’jie, og blant prisutdelerne var næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det ble kåret vinnere i tre kategorier; handel, industri og tjenester. Erik Jølberg i Tess vant klassen for handel, Merete Berdal i Jotron AS vant prisen i kategori industri, og Forbergskog i Torghatten ASA vant klassen for tjenester. Som vinner av hovedprisen går han nå videre som Norges representant i den internasjonale finalen i EY Entrepreneur Of The Year.

På arrangementet tirsdag kveld ble også årets Young Entrepreneur Of The Year kåret; beste vekstskaper under 35 år som har utmerket seg gjennom etablering av nyskapende virksomhet, eller gjennom sitt virke har utmerket seg for godt lederskap.

Denne prisen gikk til gründerne bak selskapet Elefun AS; Roger Mo, Jon Peder Saxe, Knut Jørgen Myre, Øyvind Teodor Nebdal.

En egen pris for «Family business» ble tildelt eier og styreleder i Ferd, Johan H Andresen:

«Kandidaten har videreført og utviklet en tradisjonsrik familiebedrift som har eksistert i fire generasjoner inn i nye markeder med nye tjenester og produkter og står frem med et personlig engasjement. Han brenner for ungt entreprenørskap, har ledet familiekonsernet inn i en ny tid, og gjennomført en rekke vellykkede oppkjøp og investeringer som har gitt konsernet en betydelig verdiøkning. Han støtter aktivt opp om samfunnsutviklingen gjennom et tydelig engasjement i sosialt entreprenørskap; blant annet Ungt entreprenørskap, pøbelprosjektet, Forandringsfabrikken og Monsterbedriften. Prisvinneren var en av de første som viste sosialt entreprenørskap særlig oppmerksomhet. En økende forståelse for viktigheten av dette arbeidet har medført at flere bedrifter nå har dette på sin agenda.»

Fakta om vinnerne:

Torghatten ASA – Brynjar Kristian Forbergskog

Hovedvirksomheten til Torghatten ASA er innenfor transport på sjø, på land og i luften, fordelt på ruter for ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. Det har skjedd en vesentlig omsetningsøkning i Torghatten etter at Brynjar Forbergskog ble ansatt som økonomisjef og deretter tok over rollen som administrerende direktør. Brynjar er en person som setter høye krav til vekst, både til seg selv og til de ansatte. Etter Brynjars 25 år i selskapet har det vokst fra 80 millioner i omsetning til over 8 milliarder i omsetning, og har flere tusen ansatte i Norge. Brynjar bruker mye tid på å foreta grundige analyser, men tror at det viktigste er å tørre å gjøre det som er nødvendig og riktig for å lykkes.

Tess AS – Erik Jølberg

Virksomheten til Erik Jølberg kan omtales som et industrieventyr. Fra en beskjeden start med to ansatte i 1968 har TESS blitt landets største leverandør av slanger for alle formål med tilhørende tjenester. I dag har selskapet 100 egeneide servicesentre over hele landet, og 1000 ansatte i Norge. Gjennom langsiktige visjoner, hard jobbing og ved kontinuerlig å søke nye mål og muligheter har Jølberg bidratt til å skape en markedsledende bedrift innenfor sin bransje, og et solid merkenavn som er godt synlig i næringslivet. I en alder av 73 år er Erik Jølberg fortsatt leder av virksomheten, og like involvert i detaljer og drift. For ham er det en livsstil å være leder og utvikle TESS.

 Jotron AS – Merete Stavik Berdal

Jotron AS er en verdensledende produsent av kommunikasjonsutstyr innenfor luftfart og maritim sektor med lokal forankring i Larvik. Selskapet utvikler høyteknologiske produkter og anses som verdensledende i sin bransje. Vekstskaper Merete Berdal har vært tilknyttet selskapet siden 1986 og har vært administrerende direktør fra 2014. Merete mener at videreutvikling og innovasjon er en forutsetning for selskapets eksistens. Utover dette er hun svært opptatt av de ansattes trivsel. Hun verdsetter høy kompetanse og det er meget viktig for henne at denne kompetansen beholdes lokalt.

Elefun AS – Roger Mo, Jon Peder Saxe, Knut Jørgen Myre, Øyvind Teodor Nebdal

Historien bak Elefun startet med fire kamerater som bodde sammen i kollektiv. Vekstskaperne startet med salg av kun noen små radiostyrte biler, men produktspekteret har økt, og virksomhetens største suksess er salget av droner. Virksomheten som ble startet som en hobby er fremdeles vekstskapernes store lidenskap, og denne lidenskapen ser de etter når de ansetter flere.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  • EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.
  • EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.
  • EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 14. år i Norge og 29. år internasjonalt.
  • De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober. Representanter for 13 selskaper går videre til nasjonal finale i Oslo tirsdag 24. november der Norges beste entreprenør for 2015 kåres.
  • I 2014 vant Geir Skaala fra Norsafe. I 2013 vant brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted, i 2012 Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen, i 2011 Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.