Topplederne sier dagens lovverk er fleksibelt nok

Nyheter: Arbeidsminister Robert Eriksson møter motstand fra uventet hold når han ønsker å myke opp arbeidsmiljøloven. 8 av 10 norske toppledere synes dagens lovverk gir tilstrekkelig fleksibilitet.

Det oppsiktsvekkende funnet kommer fra en undersøkelse blant nesten 2300 medlemmer av organisasjonen Lederne. Her sier 81 prosent av topplederne i undersøkelsen seg enig med påstanden «Som leder gir arbeidsmiljøloven meg fleksibilitet til å løse de oppgaver jeg har ansvar for».

Jan Olav Brekke, forbundsleder i organisasjonen Lederne, er overrasket over hvor positive topplederne i undersøkelsen er til arbeidsmiljøloven.

– Jeg hadde ventet at flere toppledere skulle være negative til dagens arbeidsmiljølov, særlig siden regjeringen lenge har sagt at de ønsker en oppmyking av lovverket. I lys av resultater fra vår undersøkelse forvitrer litt av argumentasjonen for å endre arbeidsmiljøloven. Dagens lovverk inneholder mer fleksibilitet enn mange skal ha det til. Loven gir de fleste ledere et greit handlingsrom i arbeidshverdagen, sier Brekke.

Mens de rundt 200 topplederne i undersøkelsen svarer at arbeidsmiljøloven gir dem den fleksibiliteten de trenger, daler oppslutningen etter hvert som lederansvaret blir mindre. 68 prosent av mellomlederne i undersøkelsen sier seg enig i påstanden, mens bare 55 prosent av Lederne-medlemmer som for tiden står uten lederansvar er tilfreds med fleksibiliteten i dagens lovverk. Uavhengig av ledernivå er 66 prosent av respondentene i undersøkelsen fornøyd med arbeidsmiljøloven.

– Det er ganske slående at arbeidsmiljøloven har bredest støtte blant de som vi må anta har størst egeninteresse i et fleksibelt lovverk, mens personer som er lavere på rangstigen etterlyser mer fleksibilitet. En forklaring kan være at de som faktisk jobber med ansettelser og personalansvar i det daglige har større innsikt i de mulighetene som ligger i dagens lovverk, mens folk flest gjerne danner seg et inntrykk basert på det de leser i avisen, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Hvilket syn ledere har på arbeidsmiljøloven påvirkes også av hvilken bransje de jobber i. I helsesektoren, der arbeidstid har vært et stridstema i lang tid, er 57 prosent av lederne positive til fleksibiliteten i dagens lovverk. I olje- og gassbransjen er 65 prosent av lederne fornøyd med loven, mens oppslutningen ligger på 72 prosent i varehandelen og hele 79 prosent i utdanningssektoren.