Tøffere for deg som røyker på jobben

Nyheter: Ansatte som tar seg en røyk i arbeidstiden kan gå vanskelige tider i møte. Mange bedrifter signaliserer at de vil bli mer strikse.

 

– Vi får en del spørsmål fra virksomheter som vil vite hvor langt de kan gå for å få et helt røykfritt miljø, sier Jens Kristian Johansen, ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Grette, til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

Det er ingen selvfølge å få gå ut og ta seg en røyk i arbeidstiden.

– Tobakkskadeloven fastslår at luften skal være røykfri i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang samt i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Følgelig er arbeidsgiver lovforpliktet til å nekte ansatte å røyke innendørs.

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver godt forlange å ha det helt røykfritt på sin eiendom, både innendørs og utendørs. Det går også an å nekte å innvilge stadige røykepauser. Ansatte som røyker har ikke krav på mer enn en vanlig halvtimes lunsjpause i løpet av en ordinær arbeidsdag.

Dersom arbeidsgiver bestemmer at det ikke skal røykes på egen grunn, kan det gjøre røykepauser praktisk vanskelig.

– Hvis det dreier seg om et stort anleggsområde, må den ansatte kanskje bevege seg langt av gårde. Da kan tidsbruk på pauser bli virkelig problematisk, sier Johansen.

Ettersom vi ikke har et lovverk som forbyr diskriminering av røykere, er det på generelt grunnlag heller ikke forbudt å søke etter ikke-røykende ansatte.

Lov å spørre

Grette-advokaten får også henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker å stille spørsmål om røyking i forbindelse med ansettelser.

– Det er lov til å spørre om vedkommende røyker. Ettersom vi ikke har et lovverk som forbyr diskriminering av røykere, er det på generelt grunnlag heller ikke forbudt å søke etter ikke-røykende ansatte. I en del jobber der man kommer tett på andre mennesker, vil det ikke være urimelig å kreve at medarbeidere ikke skal lukte røyk.

Opplevelsen av at røykerne får ekstra fri kan bli et arbeidsmiljøproblem, for viktigheten av rettferdighet og likebehandling står sterkt i vårt land, mener Even Bolstad, daglig leder i HR-Norge, som er et nettverk for folk som jobber med personalledelse.

– Dersom noen opplever å sitte igjen med arbeidet mens kollegene er ute og røyker, vil det kunne skape et større problem enn ved faktisk å si nei til røyking i arbeidstiden. Mange har nok sett på pausene som en rettighet de har i kraft av røykere, men slik er det selvsagt ikke. Utgangspunktet er at bedriften kan si helt nei, sier Bolstad.

Få protester

Han tror ikke det blir noen proteststorm hvis arbeidsgivere blir mer strikse på dette området.

– Røyking er etter hvert blitt så stigmatiserende at slik innskjerping går rolig for seg. Derimot tror jeg som hovedregel det vil være klokt av bedriften å bruke mer gulrot enn pisk for å få ansatte til å legge helt bort røyken.

Røyketelefonen, som er en seksjon i Helsedirektoratet som veileder folk som vil slutte å røyke eller snuse, fikk 6500 henvendelser i fjor. Noen av innringerne på telefon 800 400 85 nevnte at forhold på arbeidsplassen var en medvirkende grunn til ønsket om å slutte.

– Det hender slike faktorer blir nevnt, selv om det aldri er hovedgrunnen sier Kristin Solbakken, fungerende leder for Røyketelefonen.