To av tre NTNU-studenter har jobb før de er ferdige med studiene

Nyheter: Hele 66 prosent av NTNU-studentene går rett ut i arbeidslivet når de er ferdige med utdanningen sin ved universitetet.

Det viser den nye kandidatundersøkelsen til universitetet, skriver Khrono.

Det er en økning fra 61 prosent fra forrige undersøkelse i 2019.

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er andelen hele 73 prosent. Det er en økning siden samme undersøkelse i 2019. Da var tallet 63 prosent.

Lag en effektiv CV

Attraktive

Humaniora og arkitektur er de to fakultetene som scorer lavest i NTNUs kandidatundersøkelse. Men også her oppgir 47 prosent av humanistene og arkitektene at en jobb ventet på dem før fullført utdanning.

Når det gjelder hvem som vurderer sin utdanning som mest attraktiv på arbeidsmarkedet, er andelen høyest blant sivilingeniørene med hele 91 prosent.

Den laveste andelen som vurderer sin utdanning som attraktiv på arbeidsmarkedet, er fra humaniora og samfunnsvitenskapelige fag (henholdsvis 44 og 59 prosent), skriver Universitetsavisa.

Undersøkelsen er gjennomført blant de 9.000 studentene som fullførte gradene sine i årene 2019–2021.