Tjener gode penger på privatbilen

Nyheter: De aller fleste privatbiler står stille det meste av tiden. Ole Bendik Lilleby og Eirik Opland Erikstad er to som har valgt andre løsninger.

For litt over ett år siden hentet Ole Bendik Lilleby (31) seg sin nye Tesla Model Y. Planen var egentlig å kjøpe den sammen med en kompis, men vedkommende trakk seg. Lilleby bestemte seg likevel for å kjøpe bilen han hadde ventet lenge på.

– Jeg har ikke det helt store behovet for en bil i hverdagen, men driver med musikk og spiller i band, og da er det fint med en bil.

Han har hatt bil tidligere også, men denne gangen ville han finne en annen økonomisk løsning. Han fant ut at det kunne være lurt å leie den ut all den tiden han ikke trengte den selv.

– Slik at utleien blir en del av finansieringen, forklarer Lilleby.

Denne formen for bilhold har vokst fram de senere årene, og med renteveksten og dyrtiden vi er inne i, er det en måte å holde bilkostnadene nede på.

I Norge er det én aktør som dominerer markedet for bildeling av privatbiler – Getaround, som tidligere het Nabobil. Andre aktører med lignende tjenester er Greenpool og Hygglo.

Lillebys bil ligger på nettsiden og i appen til Getaround, der kundene kan søke seg fram til biler som befinner seg i riktig område og er i passe størrelse. Så langt i år har han fått inn 56.000 kroner på utleie av sin Model Y.

Nedbetaling

– Utleien hjelper absolutt på nedbetalingen av bilen. Det gir meg en romsligere økonomi. Jeg var litt forsiktig i starten, prøvde meg fram med prisingen, forteller Lilleby.
Det er opp til bileieren å sette prisen for leie og å markere når bilen er ledig. Lilleby kom fram til at det var lurt å ligge noe lavt i pris, med den baktanken at det var bedre at bilen ble leid ut enn at den sto stille i garasjen.

På ett år har den hvite Model Y-en gått 35.000 kilometer, og Lilleby selv står for under halvparten av dette.

Bilene som tilbys på denne måten, kan leies ut både på korttidsbasis, ned i en time av gangen, og over lengre tid, for eksempel en uke.

– Erfaringen er at de som leier over en lengre periode, tar bedre vare på bilen og leverer den ren og ryddig tilbake.

Drivstoff

Noe som kan være litt trøblete med en elbil, er hvor mye energi det er på batteriet når bilen returneres.

– Det er per i dag ingen formelle krav til hvor mye strøm det skal være i en elbil ved start og avslutning av et leieforhold, sier Lotte Børnick-Sørhaug, markedssjef i Getaround.

– Vi oppfordrer dog utleierne til å informere om dette i sine hente- og leveringsinstrukser i appen. På den måten kan utleier kommunisere sine forventninger til leietaker før leieforholdet starter. Vi opplever at det stort sett avtales på forhånd hvor mye batteri det bør være på bilen når den leveres tilbake, sier hun.

Markedssjefen forteller at de har i overkant av 10.000 biler totalt tilgjengelig på plattformen.

Tar litt tid

Lilleby har stort sett bare gode erfaringer med leietakerne, men sier man må være klar over at man er nødt til å sette av tid til å administrere utleien. Det innebærer samtidig at man må planlegge egen bruk av bilen.

– Man må være serviceinnstilt, og så må man distansere seg litt til bilen. Det nytter ikke å være veldig redd for den.

Eirik Opland Erikstad (38) har valgt en annen strategi enn Lilleby. Han kjøpte seg en ekstra bil som han har leid ut siden august 2021.

– Det startet med nysgjerrighet. Jeg hadde rett og slett lyst til å se hvordan denne formen for bildeling funker.

Valget av bil falt på en Volkswagen Golf stasjonsvogn fra 2015, med automatgir, hengerfeste og bensinmotor. Den kostet 120.000 kroner.

– Nå, etter halvannet år, er jeg i pluss, sier han.

Utleieinntekter opp til 10.000 kroner er for øvrig skattefrie.

– Har du en snømåke, ski, klatreutstyr, kamera, bil, verktøy eller lignende som du ikke bruker så mye, kan du leie ut og tjene opptil 10.000 kroner skattefritt i året. Overstiger beløpet 10.000 kroner, skal det rapporteres i skattemeldingen, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Fradrag

Fradrag kan imidlertid få den skattepliktige inntekten ned. På bil har man et kilometerfradrag på 3,50 kroner per kilometer bilen er brukt i utleie. Dette gjør at verken Lilleby eller Erikstad har trengt å skatte av mer enn en liten del av beløpet de har tatt inn på utleie. Hvis bilen for eksempel går 15.000 kilometer på utleie på ett år, betyr det et fradrag på 52.500 kroner.

– I fjor ble det nesten ingenting i skatt, sier Erikstad.

Han regner med at han nå er rundt 30.000 kroner i pluss. Han har med andre ord passert innkjøpskostnaden på bilen med god margin.

– Hadde jeg hatt ti biler, kunne jeg levd av det, men da er det en heltidsjobb.

Noe han ikke har planer om å gjøre det til. Erikstad har samme erfaring som Ole Bendik med at folk som leier bilen over lengre tid, tar bedre vare på den. Med korttidsleie har han en del dårlige erfaringer. Som en følge av det har han valgt å prise bilen høyt på dag én, men billig fra dag tre.

Silje Sandmæl minner om at man må sjekke forsikringen.

– Ofte er ikke skade oppstått under utleie av bilen dekket. Utlån er dekket, men med en gang man tar betalt, er det ikke dekket. Men om man leier ut via profesjonelle aktører, vil de tilby forsikring som dekker skade under utleie.

Skjær i sjøen

Forbrukerøkonomen sier det også er viktig å sjekke om man må øke kjørelengden på den vanlige bilforsikringen, og å melde inn til forsikringsselskapet om førere er under 23 år.

– Det er en del skjær i sjøen, bekrefter Erikstad. – Så man bør tenke seg litt om før man begir seg inn på dette. Først og fremst: Er profitten viktig for deg? For det er en del jobb med oppfølging, som vasking av bil og vedlikehold.

Man har også ansvar for bilen når den ikke er i bruk, noe som betyr at man må følge med på om det er noe som skjer i gata, så den ikke blir tauet bort.

– I tillegg må man ta høyde for at bilen blir skadet. Da må man få bilen på verksted, og hente den der, og det er sjelden i nærheten av der du bor. Det kan gå mye tid.

Selv føler han at det tar i overkant mye tid, ettersom han også har full jobb og barn i en alder der de må følges opp.

– Sjekk kalenderen din før du velger å leie ut bilen din. Er kalender full fra før av, er det kanskje ikke så lurt å begynne med bilutleie.

FAKTA: Slik fungerer bildeling

Til forskjellen fra en tradisjonell leiebil, som du henter og signerer for i en resepsjon, åpner og låser du bildelingsbilen med en app.

Bildelingsbilene blir vanligvis ikke rengjort mellom hver leietaker. Prisen kan derfor være lavere for bildeling enn for tradisjonell billeie. Bilene står vanligvis parkert på faste, spredte steder rundt om i en by.

Getaround skiller seg fra de andre deleselskapene ved at selskapet ikke eier biler selv, men kun legger til rette for at folk kan dele sine privatbiler med hverandre.

Bilkollektivet skiller seg fra de andre ved å være en ideell / ikke-kommersiell tilbyder av bildeling.

Otto og Hyre er kommersielle tilbydere av bildeling

Kilde: Naf

FAKTA: Forsikring

Forsikringsdekningen til Getaround er utformet for å sikre utleier ved enhver skade på bil, person eller eiendom forårsaket av leietakeren under et leieforhold. Dette påvirker ikke bonusen på din private bilforsikring.
Er uhellet ute, betaler leietaker en egenandel for reparasjonskostnaden. Forsikringsselskapet dekker resten.

Getaround dekker ansvarsskade, skade på bilen, brann og tyveri, uansett om det er leietakeren eller en tredjepart som er ansvarlig.

Utleieren har ansvar for at kunden oppfyller forsikringsvilkårene. Det betyr blant annet at leietaker må oppfylle betingelsene for alder, betale for leieforholdet med et godkjent betalingsmiddel og fylle ut hente- og leveringsskjema ved starten og slutten av leieforholdet.

Kilde: Getaround

Hva betyr bilutleie for bruktbilprisen?

– Annonsene på finn.no viser at biler som har gått langt, ligger ute til en lavere pris. Det er klart kilometerstand har noe å si, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Naf.
Samtidig mener han at det ikke egentlig burde bety så mye hvor langt bilen har gått, hvis serviceprogrammet er blitt fulgt og bilen er godt vedlikeholdt.

– Det er ingen grunn til å stirre seg blind på biler med lav kilometerstand. Dette gjelder særlig litt eldre biler.

Sødal påpeker at disse kan ha «stått seg i hjel», som vil si at de har vært lite brukt, slik at bevegelige deler har stått mye stille. Da kan det være en del morkne pakninger og foringer og slikt.

– Så alder er egentlig viktigere enn kilometerstand, fastslår han.

Advokatene i Naf anbefaler at det gis informasjon om at bilen har vært brukt til utleie når den skal selges.

– Utgangspunktet ved et salg er at kjøper bør få all informasjon denne med rimelig grunn kunne forvente å få. Bruk utover vanlig egen bruk bør man opplyse om, sier Sødal.

Har bilen hatt mange brukere, vil det kunne påvirke hvordan bruken har vært, sier han.

– Kanskje har den vært litt mer uvøren enn hvis kun eier har brukt bilen.